آثار قلمی و کلامی استاد ایلیا «میم»

225

آثار قلمی و کلامی استاد ایلیا «میم»

پیمان فتاحی رئیس انجمن متفکران و محققان آزاد (اِم و ما)بیشتر محتوای سخنرانی ها یا جلسات آموزش غیرعمومی استاد ایلیا «میم» در به طور متوسط پانزده سال گذشته به صورت فیلم و نوار صوتی ضبط شده است که اینها در حکم آثار کلامی استاد میباشد. این فیلم ها و نوارها پس از پیاده سازی و ویرایش تبدیل به آثار مختلفی شد که تا امروز تعداد این آثار به بیش از ۹۱ اثر رسیده است. برخی از این آثار عبارتند از:

 1. تفکر متعالی و روش‌های تفکر خلاق (شامل آموزش روش‌های سی و شش گانه تفکر)
 2. فرمول‌های تفکری و نرم افزارهای ذهنی (شامل بیش از هفتصد فرمول ذهنی برای اجرای امور مختلف)
 3. هنر مبارزه متعالی
 4. نظریه‌های جهانی و معنویت مدرن
 5. مکتبهای باطنی و باطن مکتوبات
 6. تفسیر باطنی آیات ظاهری(تفسیر باطنی کلام خداوند و آیات مقدس)
 7. تفسیر آیات کلیدی کتاب مقدس
 8. ناجیان جهان و حرکت دهندگان
 9. نگاه خلاق (اندیشه سازنده و کلام آفریننده)
 10. شهودهای راستین و برداشتهای ناراستین
 11. قضاوت باطنی و عدالت حقیقی
 12. عملیات انرژی زایی و تئوری‌های عملیات
 13. ازدواج هماهنگ و ناهماهنگ
 14. نورخواری و تغذیه نورانی
 15. تعلیمات و پیام‌های معلم جهانی…
 16. دانش کهن نشانه شناسی (خواندن نشانه‌های جهان پیرامون)
 17. معنای صداهای طبیعت و آوازهای پرندگان
 18. آموزش مشاوره تحول زا
 19. فرقه و ضد فرقه (با موضوع فرقه شناسی و تحلیل و مهار فرقه‌ها)
 20. آینده جهان، تمدن‌ها و ادیان
 21. مکاتبات (نامه ها، سوالات، پیام‌ها و توصیه‌هایی به رهبران جهان و دانشمندان و علماء)
 22. بینش‌های بنیادی و اندیشه‌های زندگی ساز
 23. الگوهای بنیادی زندگی
 24. روش‌های آینده پژوهی

بدون نظر

ارسال پاسخ