آثار قلمی و کلامی استاد ایلیا «میم»

328

آثار قلمی و کلامی استاد ایلیا «میم»

پیمان فتاحی رئیس انجمن متفکران و محققان آزاد (اِم و ما)بیشتر محتوای سخنرانی ها یا جلسات آموزش غیرعمومی استاد ایلیا «میم» در به طور متوسط پانزده سال گذشته به صورت فیلم و نوار صوتی ضبط شده است که اینها در حکم آثار کلامی استاد میباشد. این فیلم ها و نوارها پس از پیاده سازی و ویرایش تبدیل به آثار مختلفی شد که تا امروز تعداد این آثار به بیش از 91 اثر رسیده است. برخی از این آثار عبارتند از:

 1. تفکر متعالي و روش‌هاي تفکر خلاق (شامل آموزش روش‌هاي سي و شش گانه تفکر)
 2. فرمول‌هاي تفکري و نرم افزارهاي ذهني (شامل بيش از هفتصد فرمول ذهني براي اجراي امور مختلف)
 3. هنر مبارزه متعالي
 4. نظريه‌هاي جهاني و معنويت مدرن
 5. مکتبهاي باطني و باطن مکتوبات
 6. تفسير باطني آيات ظاهري(تفسير باطني كلام خداوند و آيات مقدس)
 7. تفسير آيات کليدي کتاب مقدس
 8. ناجيان جهان و حرکت دهندگان
 9. نگاه خلاق (انديشه سازنده و کلام آفريننده)
 10. شهودهاي راستين و برداشتهاي ناراستين
 11. قضاوت باطني و عدالت حقيقي
 12. عمليات انرژي زايي و تئوري‌هاي عمليات
 13. ازدواج هماهنگ و ناهماهنگ
 14. نورخواري و تغذيه نوراني
 15. تعليمات و پيام‌هاي معلم جهاني…
 16. دانش کهن نشانه شناسي (خواندن نشانه‌هاي جهان پيرامون)
 17. معناي صداهاي طبيعت و آوازهاي پرندگان
 18. آموزش مشاوره تحول زا
 19. فرقه و ضد فرقه (با موضوع فرقه شناسي و تحليل و مهار فرقه‌ها)
 20. آينده جهان، تمدن‌ها و اديان
 21. مکاتبات (نامه ها، سوالات، پيام‌ها و توصيه‌هايي به رهبران جهان و دانشمندان و علماء)
 22. بينش‌هاي بنيادي و انديشه‌هاي زندگي ساز
 23. الگوهاي بنيادي زندگي
 24. روش‌هاي آينده پژوهي

بدون نظر

ارسال پاسخ