بازداشت استاد ایلیا «میم»

143

بازداشت استاد ایلیا «میم»

به نام آزادی

شب گذشته در ۱۶ مرداد ماه ۱۳۹۴ و طی اقدامی غیرقانونی استاد ایلیا رام الله (پیمان فتاحی)، ریاست انجمن محققان و متفکران و چند تن از اعضای جمعیت ال یاسین توسط وزرات اطلاعات بازداشت شدند. این دستگیری با یورش مسلحانه ماموران اطلاعات انجام شده و از سرنوشت هیچیک از افراد تا این ساعت اطلاعی در دست نیست. شایان ذکر است که از سال ۸۶ این پنجمین بار است که استاد ایلیا و برخی از شاگردان ایشان توسط نهاد امنیتی – مذهبی اداره ادیان و مذاهب اطلاعات دستگیر می‌شوند. طی دوره‌های قبلی ایشان بیش از یکسال را در زندان انفرادی در بازداشتگاه ۲۰۹ اوین گذرانده بودند و بعد از ۳۲ جلسه شکنجه و بدون اتهام مشخص ازاد شدند. همچنین تا بحال هیچ دادگاهی برای ایشان یا هر یک از شاگردان بازداشت شده ایشان تشکیل نشده است.
دکتر پریس کی نژاد
سخنگوی جمعیت ال یاسین
۱۷ مرداد ۱۳۹۴

بدون نظر

ارسال پاسخ