خانه برچسب ها انبیاء دروغین در زمان ما

برچسب: انبیاء دروغین در زمان ما

False prophets in our time

انبیاء دروغین در زمان ما

0
همیشه و در طول تاریخ کسانی و حتی سیستم‌هایی بوده‌اند که در عین اینکه رابط میان جویندۀ نور و خورشیدهای زنده بوده‌اند اما...

پر بازدیدها