خانه برچسب ها درس های میدان شناسی

برچسب: درس های میدان شناسی

میدان شناسی

درس هایی از میدان شناسی و فرصت یابی-قسمت اول

0
چکیده از درس های میدان شناسی و فرصت یابی (قسمت اول)  در این سلسله متن تلاش شده است 36 تعریف کارا و کاربردی برای شناسایی...

پر بازدیدها