خانه برچسب ها قرعه

برچسب: قرعه

(دربارۀ) انتقال سهم و قرعه (۶)

0
فرض کنیم به کسی ارثی رسیده است؛ ارثی قابل توجه و پُر ‌ارزش. او خبر ندارد که چنین ارثی به او رسیده. پدر و...

پر بازدیدها