خانه برچسب ها کاستاندا

برچسب: کاستاندا

آموزش‌های دون‌خوان، سردرگمی‌ها و سرنخ‌ها

آموزش‌های دون‌خوان، سردرگمی‌ها و سرنخ‌ها (خلاصه کتاب‌های کاستاندا؛ قسمت دوم)

0
طی حدود پانزده سال گذشته2 شاخص‌ترین اتفاق اولیه که برای خوانندگان، بعد از مطالعه و تحقیق در بسیاری از جریان‌های باطنی و از جمله شمنیزم...
جریان‌شناسی شمنیزم- تولتک1-6

جریان‌شناسی شمنیزم- تولتک (کاستاندا؛ دگرگون‌سازی دنیای ما) (پیوست‌های یکم تا ششم مقالۀ...

0
پیوست اول : توضیح بیشتری دربارۀ پیوندگاه همۀ جهان از رشته‌هایی نور مانند بوجود آمده. انسان هم شبیه گوی درخشانی است از جنس رشته‌های انرژی؛...
آموزش‌های دون‌خوان، سردرگمی‌ها و سرنخ‌ه

آموزش‌های دون‌خوان، سردرگمی‌ها و سرنخ‌ها (خلاصه کتاب‌های کاستاندا؛ قسمت دوم)

0
طی حدود پانزده سال گذشته2 شاخص‌ترین اتفاق اولیه که برای خوانندگان، بعد از مطالعه و تحقیق در بسیاری از جریان‌های باطنی و از جمله...
جریان‌شناسی شمنیزم- تولتک

جریان‌شناسی شمنیزم- تولتک (کاستاندا؛ دگرگون‌سازی دنیای ما) (پیوست‌های یکم تا ششم مقالۀ اول) 

0
  پیوست اول : توضیح بیشتری دربارۀ پیوندگاه همۀ جهان از رشته‌هایی نور مانند بوجود آمده. انسان هم شبیه گوی درخشانی است از جنس رشته‌های انرژی؛...

پر بازدیدها