بيداری انرژی خلاق روح                        

Awakening of the creative energy of the soulبيداري انرژي خلاق روح                       

 در طول زمان بشر از حقيقت ذاتي خود دور شده و ناتوان و ضعيف گشته است.
 روح انسان داراي انرژي و قدرتي ذاتي است كه در عموم انسان‏ها به صورت خفته و راكد وجود دارد. اين نيرو در ميان فرهنگ‏ هاي مختلف شناخته شده است و به اسامي گوناگوني  چون “پرانا”، “چي” ، “مانا”، “كنداليني” ، “روح‏ القدس” و… از آن نام برده مي‏شود. در علوم و مكاتب باطني، روش‏هاي متعددي جهت بيدار و آزاد سازي اين نيروي خفته ابداع شده است.
رشد معنوي و اتفاقات شگفت‏ انگيز در زندگي روحي و تحقق خواسته‏ ها حتي موفقيت در زندگي ظاهري، با بيداري انرژي خلاق روح يا كنداليني ارتباط دارد.
در شرق اعتقاد براين است كه نيروي خفته كنداليني در مركز اولين چاكرا (مولاداهارا) كه مركز آگاهي و غرايز حيواني و پايين‏ ترين چاكراست، مستقر مي ‏باشد. بيدار شدن كنداليني، به معني صعود از اين چاكرا و رسيدن به بالاترين چاكرا، مكاني در تاج سر و مركز آگاهي برتر (ساهاسرارا) است. در حقيقت هر شكلي از زندگي و حيات باطني كه به نام‏ هاي “فنافي الله”، “سامادهي”، “موكشا”، “اتحاد”، “كاواليا” و… شناخته شده ‏اند، بيدار شدن كنداليني است.
وقتي كنداليني بيدار مي‏شود جسم فيزيكي تغييرات بسياري را كه عمدتاً مثبت هستند تجربه مي‏كند. با بيداري نيروي حياتي تمام سلول‏ هاي بدن شارژ مي‏ شوند و جرياني از تجديد حيات آغاز مي‏ گردد. صدا، احساس‏ها (حتي احساس به بدن) و هورمون‏ هاي پنهاني تغيير مي‏يابند. در حقيقت تظاهرات سلولي در بدن و ذهن، بالاتراز سطح معمول، در سطح عالي ‏تر رخ مي‏دهند.

 بيداري جزئي و كلي
 در علوم باطني مغز رابه شش بخش و تجلياتش را هم تقريباً به شش حوزه دسته ‏بندي مي‏كنند(1) و قسمت‏هاي مختلف آن را با چاكراها مرتبط مي‏دانند. بر حسب درجات بيداري چاكراها، قسمت‏هاي خاموش مغز روشن مي‏شود و اين خود نيز باعث فعال شدن نيروهاي روحي و رواني مي‏گردد. همان طوري كه براي روشن نمودن يك لامپ الكتريكي، آن را به وسيله كليدي كه بر روي ديوار نصب شده است، روشن مي‏كنيم، براي روشن كردن چراغ مغز نيز اقدام ديگري مقدور نيست بلكه نياز به كليد است. كليد روشن كردن قسمت‏هاي مختلف مغز در چاكراها قرار دارد. گاه در كسي بيداري به ميزاني رخ مي‏دهد كه شخص مي‏تواند روشن‏ بين يا تله‏ پات باشد اما گاه بيداري به حدي است كه يك نوازنده و يا يك نويسنده نابغه بشود.
نابغه كسي است كه يك يا تعداد بيشتري از سطوح مغزش بيدار شده باشد. نبوغ داراي انواع و مراحل متفاوت است؛ به طور مثال گاه كودكي از لحاط هوش استثنايي مي‏شود، ديگري شاعراست و به او الهام مي‏گردد، نوجواني هم موسيقيدان يا مخترع و يا مكتشف مي‏شود.
در مغز گروه نوابغ، بيداري به صورت جزئي رخ داده است. كساني كه ذهن آنها با تبلور نور، حركت كرده ، بيدار شده و به روشنايي نبوغ رسيده باشد، دريافته‏ اند آنچه كه در آنها متبلور شده كل آگاهي نيست و بيداري كلي مغز هنوز حاصل نشده است.
موقعي كه كل مغز بيدار مي‏شود و روشنايي حاصل مي‏گردد، فرد تجسم‏ الهي و خدايي كوچك مي‏شود.

 موانع بيداري

تمام اديان الهي اذعان دارند كه انسان تجسم قدرت‏هاي آسماني است. اين گفته حضرت علي كه مي‏فرمايند: “آيا گمان مي‏كني تو جرم صغيري هستي، در حاليكه در وجود تو جهان بزرگتري در هم پيچيده و متمركز شده است”، اشاره به همين مضمون دارد. در قرآن و ديگر كتب مقدس آمده كه خداوند از روح خود در انسان دميده، پس حقيقت وجودي انسان روح خداوند است و روح خدا كه از خداست تمامي قدرت‏ها و دانايي‏هاي خداوند را دارا مي‏باشد. ولي در طول زمان بشر از حقيقت ذاتي خود دور شده و ناتوان و ضعيف گشته است. در حال حاضر ارتباط لحظه‏اي و عميق بين انسان و روح‏اش وجود ندارد و نيروهاي روحي به صورت بالقوه در وجود انسان نهفته گرديده است.
روان انسان )كالبدانرژيك( كه در كالبد فيزيكي وي نفوذ دارد و نقاط اتصال و ارتباط آنها به صورت مراكز انرژي يا چاكراها شكل گرفته‏ اند، واسط ارتباط بين روح و انسان بشمار مي‏آيد. در طول زمان به دليل جهالت طولاني و دوري از اصل رب، انبوهي از زنگارها و چسبندگي‏ها بر گرد اين مراكز انرژي پديدار گشته و اين مراكز قدرت را بسته و غيرفعال ساخته و ارتباط انسان را با نيروهاي الهي قطع كرده‏است. اگر بخواهيم عوامل اصلي مسدود شدن مراكز انرژي را بيشتر بررسي كنيم، مي‏توانيم علت‏هاي تعيين‏كننده زير را مد نظر قرار بدهيم: ترس‏ها، ترديدها، شرطي شدگي‏ها، عقده‏هاي رواني، تعارضات ذهني، تمايلات منفي، نيات و برداشت‏هاي مخرب، جهت‏هاي روبه پايين دانش و آگاهي، جهت‏هاي روبه پايين تفكر، نوع و جهت تجارب گذشته و…
هدف، فعال كردن، پاك كردن و بهبود طرز كار اين مراكز قدرت دروني است. تصحيح و تغيير مسيرهاي ناصواب در زندگي و پيروي از روح خدا موجبات پاكسازي مسيرهاي انرژي را فراهم مي‏آورد و اگر انرژي روحي از پايين‏ترين چاكرا به بالاترين چاكرا برسد انسان به سعادت و خوشبختي دست مي‏يابد، بدين معنا كه نيروهاي روحي فعال گشته و خودآگاهي به بالاترين سطوح هوشياري كه همانا عشق و خلاقيت است دست پيدا مي‏كند.

 عوامل مؤثر بيداري انرژي روحي (هماهنگي)

برخورداري از توانايي‏هاي غيرمتعارف، اتفاقي عجيب و غيرطبيعي نيست. اين توانايي‏ ها با ذهن و خودآگاه ما ارتباط دارد. مغز به عنوان سخت افزار ذهن عمل مي‏كند و قادر است به سطح بالاتري از آگاهي و حواس پنج‏گانه برود. نيرويي كه موجب بروز پديده‏ هاي فوق طبيعي مي‏گردد از سطوح مادي و فيزيكي ناشي نمي‏شود بلكه به سطوح بالاتر هوشياري و آگاهي و در جريان بودن نيروي ذاتي روح مربوط است. بروز اين گونه اعمال به انرژي بالاي روحي نيازمند است. بنابراين باتمركز و اراده براي انجام عمل خارق‏ العاده نمي‏توان به جايي راه‏برد، بلكه بايد به سطوح بالاتري از انرژي و هوشياري دست يافت. اين توانايي‏ ها عموماً براي ذهن‏هاي آزاد و رها كه در سطوح بالاي آگاهي و انرژي مستقر هستند، رخ مي‏دهد.
همانطور كه گفته شد توانايي بالقوه انجام اعمال خارق‏ العاده در هر كسي وجود دارد، اما براي به فعل درآوردن اين توان عوامل بسياري وجود دارد، عواملي كه بر روي فعاليت‏ هاي ذهني و رفتارهاي ادراكي مانند حالات رواني فرد اثر مي‏ گذارند. از جمله اين عوامل نيروي باور و ايمان است. تا زماني كه شخص به اين باور نرسيده باشد كه توانايي‏هاي روحي در انسان وجود دارد، شكوفايي و آشكاري آن رامشاهده نخواهد كرد و هر قدر كه نيروي باور از قدرت بيشتري برخوردار و به ايماني قوي بدل شده باشد هر عملي، شدني محسوب مي‏گردد. گفته حضرت مسيح(ع) نيز به همين موضوع اشاره دارد: “اگر به اندازه دانه خردلي ايمان داشته باشيد مي‏توانيد كوهي راجابجا كنيد”.
اين‏ موضوع نيز به اثبات رسيده كه مي‏توان از طريق تمرينات متناسب، پرورش توانايي‏هاي روحي راتسريع كرد و كيفيت شكوفايي و رشد آن رابهبود بخشيد. همچنين اگر شخصي به صورت محوري بر روي يك نوع مهارت خاص مانند تله‏ پاتي يا جابجايي اشياء و يا هر نوع مهارت ديگري تمرين كند در انجام بهترِ آن عمل از توانايي بيشتري برخوردار مي ‏گردد.
از عوامل مؤثر ديگر زمان و مكان ويژه را مي‏توان نام برد. براي مثال در اديان براي دعا و عبادت زمان‏ هاي بخصوصي تعيين شده است.
مي‏توان اذعان نمود كه در دسترس ‏ترين عامل و اصلي‏ ترين روش بيداري انرژي روحي تسليم و عشق به خداوند است. در مقام تسليم حقيقي و عشق به خدا، طبيعت به بهترين شكل عمل مي‏كند و هماهنگي ايجاد مي ‏گردد. نيروي عشق از بين برنده موانع جذب روح الهي است.

منابع:
– واتسن، ليال؛ “فوق طبيعت” ترجمه شهريار بحراني ، احمد ارژمند،تهران، انتشارات اميركبير، 1369.
– سوامي ساتياناندا ساراسواتي ؛ “كنداليني يوگا” ترجمه جلال موسوي نسب، ناشرمترجم.
– هامفري، نائومي؛ “مديتيشن” ترجمه‏دكتررضا جماليان،ناشر مترجم، 1370.
– مركز تحقيقات و مطالعات انرژي زايي- روح‏زايي ؛ “پديده‏هاي انرژيي زايي و رديابي نشانه‏هاي روح‏زايي” نشر حم،1382.

پي‏ نوشت:
1 – علوم معاصر مغز را به ده بخش تقسيم كرده است.