توصیه‌های طلایی ارتباطات

توصیه‌های طلایی ارتباطات

از توصیه‌های معلم بزرگ تفکر به نویسندگان، محققان و سخنرانان و اعضاء مرکز تحقیقات و مطالعات
چیزی را که به دیگران می‌گویید خودتان در گوش آنها بشنوید. کاری را که برایشان می‌کنید از چشمان آنها به آن کار نگاه کنید و از درون آنها آن را تجربه نمایید. خود را بجای دیگری بگذارید و حتی قبل از آنکه کاری کنید انعکاس آنرا در دیگری و از طریق دیگری ببینید. همذات پنداری و یکی انگاری هماهنگی را در پی دارد. (۱)
واقعیات هر جهانی را به زبان آن جهان و از طریق عنصر غالب آن جهان می‌توان آموزش داد. برای آموزش واقعیتهایی که از جنس کلمه‌اند کلمات مطلوب اند اما برای بیان اسرار رؤیاها مؤثرترین شیوه، رؤیاهاست. مابقی نیز بر همین قاعده‌اند. (۲)
چیزی که نمی‌گویید مهمتر از آن چیزیست که می‌گویید. آنچه در بیان تان مستتر است، تأثیرش از ظاهر کلمات بکار رفته عمیق تر است. ارتعاش و معنا و جریانی که از طریق کلام و حرکات خود منتقل می‌کنید، تعیین کننده تر از شکل ظاهری آن هاست. اما اگر ایمان داشته باشید اینطور نیست که حتماً دیگران به کلام شما ایمان بیاورند لکن ایمان را در آن لمس خواهند کرد حتی اگر خود از آن بی بهره باشند. (۳)
انسان کامل و متعالی دارای مغز و ذهن کامل، قلب کامل و روح کامل است. معلم کامل به مغز و قلب و روح تعلیم می‌دهد و تعلیم کامل نیز همه را در بر می‌گیرد. اگر می‌خواهید در راه کامل و کمال قدم بگذارید لازم است ذهن و قلب و روح تان در جریان رشد و بیداری و کامل شدن قرار گیرد. (۴)
بدون تغییر چیزها و صرفاً با تغییر جهت آنها، نتایج آنها عوض می‌شود. (۵)
یک ضربه بزرگ و متمرکز بهتر از هزار ضربه کوچک و متفرق است. (۶)
یک کلمه واحد توسط ده نفر به عنوان ده کلمه مختلف شنیده می‌شود. عموماً برداشت‌ها عین واقعیات نیستند و شنیده‌ها عین بیان شده‌ها نمی‌باشند. (۷)
چیزی که دیروز درست بود الزاماً امروز درست نیست و چیزی که امروز غلط است شاید فردا درست باشد. (۸)
چه کسی می‌پرسد و در چه شرایطی می‌پرسد تعیین کننده جواب است. همانطور که چه کسی جواب می‌دهد معنای جواب را تعیین می‌کند. (۹)
گفته‌اند که یک تصویر بهتر از هزار کلمه است اما باید گفت که یک تمثیل بهتر از هزار تصویر است و کلماتی هستند که خود گویای تمثیل‌ها و تصاویراند. (۱۰)
ضربه را در لحظه طلایی و در اوج ضربه پذیری وارد کن. (۱۱)
گاهی لازم است دانایان خود را به جهالت بزنند و تظاهر به نمی دانم کنند. (۱۲)
قوی ترین سیاست راستی و درستی است. نیروی راستی بر هر دروغی غلبه می‌کند.(۱۳)
با هر کسی به زبان خودش حرف بزنید و به شیوه‌ای که او می‌فهمد و درک می‌کند ارتباط برقرار کنید. (۱۴)
چگونگی شروع کردن تعیین کننده چگونگی پایان یافتن است. خوب ترین شروع را انتخاب کن و پایان مطلوب را در نظر داشته باش. (۱۵)
نگذار جریان تو را با خود ببرد. سعی کن تو جریان را با خود همراه کنی حتی وقتی که به ظاهر تابع آن هستی. (۱۶)
اگر محکوم شدن قصدت را محقق می‌کند پس بگذار محکوم شوی یا خود را محکوم کن. (۱۷)
قبل از آنکه با مقاومت مواجه شوی مقاومت را از میان بردار. (۱۸)
بهترین روشِ بیان کردن مؤثرتر از بهترین چیزی است که باید بیان شود و تعیین کننده آنست. (۱۹)
روش انتقال ات را با روش دریافت حریف متناسب کن. (۲۰)

برگرفته از کتاب تعالیم حق (الاهیسم – جلد دوم) ـ اثر معلم بزرگ تفکر
برگرفته از کتاب آمین جلد سه
تاریخ انتشار ۱۳۸۷