جنگ روانی، افسانه یا حقیقت                                      

PSYCHIC WARFARE , Fact or Fiction جنگ روانی، افسانه یا حقیقت                                      

آیا نگرانی‏هایی که پیرامون استفاده نظامی از نیروهای فراروانی انسان‏ها وجود دارد، بی‏ پایه و اساس‏اند و یا حقیقت دارند؟
جنگ روانی، داستان جدید و مختص امروز نیست. با بررسی تاریخ جنگ‏ها پی‏می‏بریم که از نیروهای فوق‏ طبیعی، علی‏ الخصوص سحر وجادو، برای پیشی‏گرفتن از دشمن در جنگ‏ها به وفور استفاده می‏شده است.
نمونه بارز و شناسایی شده آن، هیتلر در جنگ جهانی دوم است که از جادوگران کمک می‏گرفت و یا سردمداران انگلیس که از ستاره شناسان و افراد دارای توانایی فراروانی استفاده می‏کردند.
آنچه مسلم است قابلیت‏ها و توانمندی‏های فراروانی در انسان‏ها وجود دارد، این موضوع بارها و بارها توسط دانشمندان و محققین در زمینه فراروانشناسی به اثبات رسیده؛ اما چگونگی و در کدام مسیر به کارگرفتن این توانمندی‏هاست که از اهمیت ویژه‏ای برخوردار است.
واقعیت این است که امروزه بسیاری از این نیروها به ابزاری جهت تهدید امنیت جوامع بشری تبدیل شده‏ اند. طی قرن گذشته، تحقیقات و مطالعات فراوانی درباره قابلیت‏های باطنی و نیروهای ذهنی-روانی انسان و به کارگیری آنها در جهت مقاصد نظامی و سیاسی به عمل آمده، این تحقیقات به خصوص در کشورهای شوروی سابق و آمریکا و )در دهه‏ های اخیر( اسرائیل انجام شده است. نتایج حاصله، از امکان استفاده وسیع این نیروها در جنبه‏های مختلف خبر می‏دهند.

 جنگ روانی چیست؟

اصطلاح “جنگ روانی” در ابتدا به مجموعه “عملیات روانی” اطلاق می‏شد که در جنگ‏ها با مقاصدی همچون تضعیف روحیه سربازان به کار می‏رفت. تضعیف روحیه و گمراه نمودن مردم کشور درگیر جنگ، نیرنگ‏های تبلیغاتی برای حفظ برتری در جبهه، گسترش شایعات برای ایجاد ترس و… همگی انواعی از عملیات روانی است که طراحی می‏شد و می‏شود.
اما در چند دهه اخیر عبارت جنگ روانی در مفهومی خاص و به معنای استفاده از قابلیت‏های فراروانی یا باطنی انسان، به کار می‏رود. از این رو می‏توان این نوع جنگ‏ها را “جنگ فراروانی” نیز نامید. جنگ فراروانی در حوزه ‏های گوناگونی مانند جاسوسی و کسب اطلاعات از طرق غیرمعمول اتفاق می‏افتد. در حال حاضر شناخته شده‏ ترین روش جاسوسی در آمریکا و اسرائیل، روش “مشاهده از راه دور”(۱) است که خود متشکل از چندین پدیده مانند روشن‏ بینی، تجربه خروج از بدن، تله پاتی و خواندن فکر، تأثیرگذاری بر ذهن و انتقال فکر می‏باشد.
همچنین استفاده از “سلاح‏های سایکوترونیک”(۲) نیز در جنگ فراروانی مرسوم شده است. سلاح سایکوترونیک یا همان انرژی روانی-الکترونیکی، سلاحی است که با نیت و قصد خاصی از انرژی روانی شخص عامل اشباع شده و قادر است که از راه دور بر هدف مورد نظر تأثیر گذاشته و موجب اختلال عملکرد و یا نابودی آن شود.
امروزه امکان به کارگیری توانمندی‏های فراروانی انسان در هر گونه تعارض و برخوردی و در حوزه‏های متفاوتی مانند سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و…وجود دارد. باید دانست که تأثیرات جنگ روانی با استفاده از نیروهای فراروانی می‏تواند به مراتب مهیب‏تر و هولناک‏تر از ابزار و تسلیحات نظامی شناخته شده باشد.
در یک مصاحبه‏ای از “اینگو سوان”(۳)، یکی از موفق‏ترین افراد سایکیک در روش مشاهده از راه دور، سوال شد: “آیا شخصاً فکر می‏کنید که مبارزات جنگ بعدی در سطوح سایکیک و نظامی صورت‏ پذیرد؟”، “سوان” پاسخ داد: “فکر می‏کنم هم اینک در مراحل پیشرفته‏ای از این جنگ قرار داریم”… او هم چنین توضیح داد که جنگ هسته‏ای دیگری ممکن نیست…حمله هسته‏ای یکی از کشورها باعث نابودی همه چیز خواهد شد چرا که اقدامات تلافی‏ جویانه در پی خواهد داشت. از این رو قدرت‏های نظامی می‏بایست روش‏های جنگی جدیدی را ابداع کنند و یکی از این روش‏ها کنترل ذهن است که مستقیماً به قابلیت‏های فراروانی (PSI) ختم می‏شود…

                                                                                  ادامه دارد

 منبع :
وایت، جان؛ روش‏های جنگ روانی -۱،اخبار و تحقیقات در پرده؛ ترجمه فرهاد کاظمی، نشر حم، تهران، ۱۳۸۲.

پی‏ نوشت:
۱-Remote Viewing
۲-Psychotronic
۳-Ingo Swann ، او پس از تجربیات و مهارت‏های فراوانی که در روش مشاهده از راه دور بدست آورد، مراحل مختلفی را برای مشاهده از راه دور طراحی کرد و بر آن اساس این روش را آموزش داد.