دکترین‌ ها و نظریه پردازی خلاق

156

دکترین‌ ها و نظریه پردازی خلاق
به روایت ال یاسین

یکی از وظایف من در طول سالهایی که با استاد ایلیا «میم» بوده‌ام جمع بندی بعضی از نظریه‌ها و دکترین‌های ایشان در زمینه‌های مختلف است. من سالها در زمینه نظریه پردازی و بررسی نظریه‌های مختلف در انواع موضوعات گوناگون تحقیق کرده‌ام و تا حد قابل توجهی با این حیطه آشنایی دارم. به همین دلیل تطبیق و تفکیک نظریات استاد و جمع بندی و بررسی آنها را تا جایی که امکانش باشد، انجام می‌دهم. نظریه‌هایی را که در طول سالهای گذشته مورد بررسی قرار داده‌ام در زمینه‌های مختلفی بوده است. این دکترین‌ها را استاد در زمانهای مختلف مطرح می‌کرد. مثلاً در جلسات عمومی و طی یک سخنرانی، در جلسات خصوصی یا حتی در گفتگوهای معمول روزانه. بعد از جلساتی از این دست، اگر مطلب خاصی در زمینه نظریه‌ها در شناسنامه جلسه یا گفتگو ثبت شده بود من روی این موضوع کار می‌کردم و ابعاد آن را از سایر دستنوشته‌ها، نوارها یا مکتوبات استخراج می‌کردم. تا امروز بیش از پنجاه و هشت نظریه و دکترین مختلف از استاد دریافت کرده‌ام و مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار داده‌ام. بیشتر این نظریات، باطنی و باطن گرا هستند اما به همه ابعاد زندگی و حتی گاهی به جزئیات زندگی روزمره هم مرتبط هستند. بعضی از این دکترین‌ها مثل کلید هستند که می‌توانند قفل‌های مختلف را بگشایند و طیف معلومی از مسائل را حل کنند. بعضی از آنها در زمینه‌های مشخص هستند مثلاً درباره هنر مبارزه؛ مبارزه در زندگی؛ مبارزه با شرارت و هر نوع نیروی مهاجم. که این نظریه‌های مبارزه مانند برخی دیگر از دکترین‌ها، در کتب مستقلی توسط برخی از شاگردان استاد تفسیر و تبیین شده است. از جمله تئوری‌های راهبردی هنر مبارزه که توسط ایلیا «میم» بیان و تعلیم داده شده می‌توان به طراحی بعضی از سبک‌های مبارزه‌ای مانند سبک تسلیم معکوس، سبک آینه‌ای، سبک کشش همسو، سبک دفاع موازی، دفاع تاخیری، و سبک بسیار جذاب مبارزه تبدیلی اشاره کرد.
دکترین‌هایی که استاد درباره ازدواج، تغذیه، خواب، روابط جنسی، رویابینی، تعالی ذهنی و دگرگونی آگاهی مطرح کرده است هر محققی را بزودی با این نتیجه مواجه می‌کند که با ایده‌هایی نایاب و در عین حال بسیار جذاب و کارا مواجه شده است. بویژه وقتی در علوم باطنی و با نگاهی به سبکها و مکتبهای مختلف، با تئوریهای استاد روبرو می‌شویم، از میزان تفاوت در کارایی و جذابیت این نظریات دچار تعجب می‌شویم.
من بعنوان یک محقق در زمینه نظریه‌ ها و کسی که گمان می‌کنم در زمینه نظریه پردازی و بررسی دکترین‌ها بخش اعظم عمر خود را صرف کرده است و با انواع نظریه‌ های مختلف (در زمینه‌های مرتبط با زندگی انسان) آشنایی دارد، می‌توانم اثبات کنم که دیدگاهها و نظریه‌های مطرح شده توسط ایلیا «میم» هم از نظر حجم این دکترین‌ها و هم از جنبه شعور و نگاه بسیار عمیقی که در دل آنها نهفته است، شاید صرفاً با کار بزرگترین نظریه پردازان و تئوریسین‌های تاریخ قابل مقایسه باشد.

بدون نظر

ارسال پاسخ