روشن بيني ارادی و غيرارادی

روشن‏بيني پلي به جهان‏هاي درون روشن بيني ارادي و غيرارادي
 به طور كلي دو نوع روشن‏ بيني وجود دارد. نوع اول روشن‏ بيني، ارادي است يعني شخص با اراده و خواست خود به شناخت جهان‏هاي دروني و باطني مي‏پردازد. اين نوع روشن ‏بيني با يك زندگي پاك و سالم امكان رشد مي‏يابد و براي كاربردي كردن آن، شخص بايد آموزش ببيند تا بتواند به شكلي مؤثر و مفيد آن را مورد استفاده قرار دهد.
نوع دوم روشن ‏بيني، حالت غيرارادي آن است كه شخص بدون اينكه خودش بخواهد جهان‏هاي دروني را مي‏بيند. اين نوع روشن ‏بيني گاه مي‏تواند خطرناك باشد زيرا شخص با هستي و ذات‏هاي ديگر ملاقات مي‏كند و جهان‏ هاي ديگر را مي‏بيند. اين مشاهدات كاملاً از كنترل شخص خارج هستند. در برخي از انواع روشن‏ بيني، شخص مي‏تواند تجارب روحي انسان را قبل از تولد و پس از مرگ و در جهان‏ هاي ناديدني ببيند.
در كنار انواع انسان‏هاي روشن ‏بين، بايد گفت كه بچه ‏ها روشن ‏ضمير به دنيا مي ‏آيند و حداقل در سال اول تولدشان روشن ‏بين هستند. بچه ‏ها هر آنچه را مي‏بينند به بزرگترها انتقال مي‏دهند. روش و روند برخورد بزرگترها بر امتداد يافتن روشن ‏بيني آنها تأثيرگذار است، بنابراين مدت زماني كه كودك با چنين قابليتي به سر مي‏برد كاملاً بستگي به محيط اطرافش دارد. اما اكثر اوقات بچه ‏ها به علت گفتن حقايق، مورد تمسخر بزرگ‏ترها واقع مي‏شوند و به مرور ياد مي‏گيرند تصاويري را كه مي‏بينند، بازگو نكنند. اغلب روشن‏ بينان حوادث بد و غم‏انگيز را مشاهده مي‏كنند گفتيم كه از نظر لغوي روشن‏ بيني “واضح ديدن” يا “وضوح ديد” و به معني توانايي ديدن به صورتي فراتر از طيف بينايي معمول بشر است. براي برقراري ارتباط اين مسئله با مشاهده تصاوير غيرفيزيكي، ابتدا بايد اطلاعات و فهم پايه‏اي از انرژي و الگوهاي ارتعاشي داشته باشيم. از نظر علمي ثابت شده كه هر چيزي از انرژي ساخته شده است و ميزان سطح ارتعاشي هر چيز تعيين ‏كننده چگونگي درك ما از آن است. مانند تفاوت يك ميز با آب. اشيائي كه سطح ارتعاشي آنها پايين باشد به صورت جامد و سخت در دنياي فيزيكي ظاهر مي‏شوند و بر عكس چيزهايي كه ارتعاشات بيشتري داشته باشند تمايل به اثيري و فرّار بودن داشته و معمولاً ديده نمي‏شوند. تفاوت آب، يخ و بخار مثال خوبي براي اين موضوع است، تغيير درجه حرارت باعث تغيير سطح ارتعاشي آب و در نتيجه ايجاد سه شكل متفاوتِ آن مي‏شود. چشم انسان تنها قادر است ارتعاشات معيني را در طيف نور مشاهده كند. قرمز كمترين و پايين‏ ترين و نيلي بالاترين سطح ارتعاشي آن است. طيف روشن‏ بيني فراتر از طيف بينايي قرار دارد و مرز و حدود آن با حدود بينايي معمول بشري يكسان نيست.
يك روشن‏ بين قادر است چيزهايي مثل ارواح را كه با چشم ظاهر نمي‏توان ديد و داراي فركانس بالاتري هستند، ببيند. البته بايد متذكر شد كه هر روشن‏ بيني با هر نوع سطح آگاهي قادر به ديدن تمامي انواع ارواح نيست و تنها قادر است ارواحي كه از نظر آگاهي با آنها هماهنگ است را ببيند. همچنين روشن‏ بينان ممكن است وقايع و اتفاقات گذشته، حال و يا آينده را هم ببينند. يكي از شاخه ‏هاي روشن‏ بيني كه در مورد مشاهده گذشته، حال و آينده است “سايكومتري”(2) نام دارد. در اين نوع روشن ‏بيني، اغلب روشن ‏بينان اتفاقات و حوادث بد و غم‏انگيز را مشاهده مي‏كنند، مثل ديدن يك سانحه هوايي. دليل آن اين است كه روشن‏ بينان عموماً در سطوح آگاهي پاييني قرار دارند بنابراين تنها مي‏توانند سطوح پايين آگاهي را درك كنند  و از آنجايي كه اتفاقات ناگوار هم از لحاظ ارتعاشي و انرژي در سطوح منفي و پايين‏تر آگاهي اتفاق مي‏افتند، به همين علت روشن‏ بينان به طور معمول و به وفور اين‏گونه وقايع را درك مي‏كنند. نتيجه اينكه آنها كمتر به درك رويدادهاي خوش نايل مي‏گردند، مگر آنكه آگاهي‏شان  تحت تأثير عواملي كه تغييردهنده آگاهي ‏اند، به سطوح بالاتر كشيده شود.
شخص روشن‏ بين مي‏تواند از طريق لمس شي‏اي به تاريخچه آن شي‏ء و افرادي كه آن را لمس كرده ‏اند، پي ببرد و از گذشته، حال و آينده مالك آن مطلع شود.

روشن‏ بيني براي هر فردي به نوعي متفاوت اتفاق مي‏افتد. به طور كلي دو شاخه اصلي وجود دارد:

1- فيزيكي         2- غيرفيزيكي

روشن‏ بيني به صورت فيزيكي نبايد با ديدن چيزي به طور فيزيكي اشتباه شود بلكه به معني ظاهر شدن چيزي (شي، فرد يا محيطي) در فضاي باطن است، مثل به شكل فيزيكي ديدن  روح كسي كه مرده است. اين حالت در روشن ‏بيني عجيب و غريب به نظر مي‏رسد. آيا تا به حال برايتان اتفاق افتاده كه از گوشه چشمتان به چيزي نگاه كنيد و وقتي صورتتان را برگردانيد، چيزي نيابيد و متوجه شويد در آن گوشه چيزي نبوده است؟ شايد اين را خيالات و تصورات خود بپنداريد اما بايد گفت كه قسمت‏هاي بيروني چشم حساس‏ تر از قسمت‏هاي مركزي آن هستند. وقتي به صورت مستقيم به چيزي نگاه مي‏كنيم جزئيات آن را به خوبي نمي‏بينيم ولي اگر از گوشه چشم نگاه كنيم چيزهاي بيشتري را مي‏توانيم ببينيم، مشاهده در روشن بيني فيزيكي به همين شكل است. روشن‏ بيني به صورت غيرفيزيكي به معني ديدن تصاويري در چشم ذهني و با پلك‏ هاي بسته مي‏باشد.
آيا روشن‏ بيني مي‏تواند براي هر كسي رخ دهد؟  چه چيز موجب روشن‏ بيني مي‏گردد؟ محققين در اين زمينه معتقدند با وجودي كه همه ما از توانايي روشن بيني به صورت موروثي برخورداريم ولي اين قدرت، براي عده زيادي به سادگي به دست نمي ‏آيد. براي بيدارسازي اين قابليت، نياز به صبوري، تمرين و ممارست و زمان است.
گر چه تا ديروز دسترسي داشتن به روشن‏ بيني و ديگر توانايي‏هاي مافوق طبيعي دور از ذهن و باور انسان بود و غيرممكن به نظر مي‏رسيد اما امروز بشر به آرامي و آهستگي در حال ورود به مسير روشن‏ بيني و توانايي‏هاي ماورائي است.
روزگاري در عصر كلاسيك، فلاسفه يونان معتقد بودند كه رنگين كمان داراي سه رنگ است. در طول هزاران سال تا به امروز، رنگين كمان به هفت رنگ تبديل شد. تصورش را بكنيد كه در آينده چه اتفاقي  رخ خواهد داد…

منبع:
اينترنت

پي ‏نوشت:
1-Clairvoyance
2-Psychometry