معرفی کتاب رهبران موفق بهترین سوال ها را میپرسند

سوال و نقش آن در مدیریت و رهبری

چکیده کتاب رهبران موفق بهترین سوالها را میپرسند – جان سی. مکسول

چکیده کتاب:
چرا سوالها بسیار با اهمیت هستند؟
اگر می خواهید موفق شوید و استعداد رهبری و مدیریت تان را تقویت کنید باید به سوال کردن عادت کنید.
جان سی. مکسول در کتاب حاضر با بهره گیری از هنر پرسیدن سوال به شما می آموزد چگونه رشد کنید، با دیگران ارتباط برقرار کنید، خود را به چالش بکشید، به پیشرفت تیم تان کمک کنید و ایده های بهتری خلق نمایید. او در این کتاب نشان میدهد که چگونه می توانید از سوالها برای تغییر زندگی تان کمک بگیرید.

اگر می خواهید موفق شوید و استعداد رهبری و مدیریت تان را تقویت کنید باید به سوال کردن عادت کنید. برای این کار چند دلیل وجود دارد:
۱- شما فقط پاسخ سوالهایی را که می پرسید به دست می آورید.
۲- سوالها درهایی را می گشایند که ممکن بود برای همیشه بسته بمانند.
۳- سوالها مهمترین ابزار ارتباط با دیگران هستند.
۴- سوالها تواضع و فروتنی را تقویت می کنند.
۵- سوال کردن دیگران را به گفتگو با شما تشویق می کند.
۶- سوال ها به ما این فرصت را می دهند که ایده های بهتری خلق کنیم.
۷- سوال ها به ما دیدگاه متفاوتی می دهد.
۸- سوال ها، طرز تفکرها را به چالش می کشند و شما را از ابهامات دور میکنند.

در این کتاب میخوانید:
چرا سوال ها بسیار با اهمیت هستند؟
من به عنوان یک رهبر از خودم چه سوالهایی می پرسم؟
من چه سوالهایی از اعضای تیمم میپرسم؟
برای آنکه خودم را با موفقیت رهبری کنم چه باید انجام دهم؟
رهبری چیست؟
چگونه رهبری را شروع کنم؟
چگونه مشکلات را حل و افراد چالش انگیز را رهبری کنم؟
چگونه میتوانم با وجود رهبری ضعیف، موفق شوم؟
چگونه میتوانم تغییرات رهبری را به طور موفقیت آمیزی هدایت کنم؟
چگونه میتوانم رهبران دیگری را پرورش دهم؟

ب:

چرسوال ها با اهمیت هستند؟

کتاب رهبران موفق بهترین سوال ها را میپرسند جان سی. مکسول

 

چکیده کتاب:

چرا سوالها بسیار با اهمیت هستند؟

اگر می خواهید موفق شوید و استعداد رهبری و مدیریت تان را تقویت کنید باید به سوال کردن عادت کنید.

جان سی. مکسول در کتاب حاضر با بهره گیری از هنر پرسیدن سوال به شما می آموزد چگونه رشد کنید، با دیگران ارتباط برقرار کنید، خود را به چالش بکشید، به پیشرفت تیم تان کمک کنید و  ایده های بهتری خلق نمایید. او در این کتاب نشان میدهد که چگونه می توانید از سوالها برای تغییر زندگی تان کمک بگیرید.