علم موفقیت و سیستم خلاق XYZ

123

به روایت یکی از همراهان قدیمی

از همان دوران نوجوانی، یکی از جنبه‌های مشاهده‌ای و تحقیقی ایلیا «میم»، دانسته یا ندانسته، در ارتباط با «تفکر متعالی» بود.
به نظر من، در آن زمان (نوجوانی) این تحقیقات و مشاهدات کاملاً پراکنده، غیرمنسجم و حتی آشفته بود و آن زمان، برنامهٔ خاصی برای این موضوع نداشت و به نظرم خودِ او هم در حال تجربه کردن و کشف کردن بود.
یکی از جنبه‌های این مشاهده و تحقیق مربوط به محتوای بینش‏ها و اندیشه‏ ها بود که چند سال بعد این جنبه، در اصل «بینش متعالی» متمرکز شد و به یکی از مبانی نظام تفکر متعالی مبدل گشت. این جنبه از تفکر متعالی نوعی خودکاوی و خودشناسی بود که جریان آن از همان زمان نوجوانی و چه بسا از مدتها قبل از آن شروع شده بود اما من در زمان کودکی ایلیا در کنار او نبودم. اما در دورهٔ نوجوانی و سالهای بعد در شرایط مختلف و تا جایی که اتفاق می‌افتاد با او همراه بودم.
نتیجهٔ مشاهدات و تفکرات ایلیا دربارهٔ این روش خلاق خودشناسی و تفکر که بعدها XYZ (…) نامیده شد، از همان زمان نوجوانی به بعد ثبت و یادداشت شد. در سالهای بعد حجم این دفاتر زیاد شد و آن موقع که کامپیوتر در دسترس مردم نبود، ما یک ماشین تایپ دستی خریدیم تا بتوانیم این نوشته ‏ها را تایپ کنیم تا در صورت لزوم به کتاب تبدیل شود. بعداً هم که تهدیدات امنیتی بیشتر شد، ما از این دفترها عکس برداری و فیلم برداری کردیم و کار پیاده سازی را از روی فیلم‏ها و عکس‏ها انجام می‌دادیم…
در این شیوهٔ خلاق، که بعداً بصورت منسجم و نظام یافته طراحی شد، تدابیر و راهکارهایی وجود دارد تا بتوان از مجموعهٔ امکانات بسیار گستردهٔ ذهن و مغز و نیز قوانین بنیادی تحقق و موفقیت در راستای تجسم بخشیدن به قصدها و به انجام رساندن رویاها و عملی ساختن اندیشه‏ ها بهره گرفت. این سیستم بسیار هوشمند و خلاق، از یک بعد روشی است برای ایجاد تغییرات در زندگی فردی و اجتماعی یا هر نوع تغییر دیگر مثل تغییر در افکار، رفتار، نگرش‏ها و بینش‏ها و تغییر در احساس و اوضاع. این نظام خلاق از یک بعد، ترکیبی بود از همهٔ روش‌های بسیار کهن، روش‌های مقدس (استخراج شده از کلام خدا) و روش‌های جدید و مدرن حصول موفقیت و از طرف دیگر شباهت زیادی به هیچیک از این روش‏ها نداشت. بخش‌های زیادی از XYZ توسط خودِ استاد خلق شده بود و اندیشه‌های خلاق خودِ او محسوب می‌شد و بنابراین سابقه‌ای در مکتبهای قدیم و جدید نداشت.
ما این جنبه را بیشتر بعنوان علم موفقیت (دانش تحقق خواسته‌ها) می‌شناختیم و حجم نوشته‌هایی که از تفکرات و مشاهدات ایلیا «میم» بدست آمده بود نزدیک به سه کتاب می‌شد که تعداد صفحهٔ هر کدام حدود سیصد است. در کنار تمرینات مربوط به روح زایی و انرژی زایی که از همان سالها (حدود بیست سال پیش) توسط کارورزان مختلف انجام می‌شد، این نوع تمرینات [ مرتبط با XYZ و علم موفقیت ] هم توسط بعضی از کارورزان اجرا می‌شد اما بعداً هر دو دسته از فن تمرین‏ها با هم ترکیب و یکپارچه شدند.
جلد سه
(ایلیا؛ معلم بزرگ تفکر)
تاریخ انتشار ۱۳۸۷

بدون نظر

ارسال پاسخ