فصلنامه حرکت دهندگان شماره 2

فصلنمامه حرکت دهندگان شماره 2

فصلنامه حرکت دهندگان شماره 2

در این شماره فصلنامه حرکت دهندگان میخوانید:

  • ویژگی‌های مشترک رهبران راستین
  • زیر و بم بازسازی
  • یک فکر و هزاران برخورد
  • چالش بیست و یک
  • از علامتی روی نیمکت تا…

جهت دانلود نسخه الکترونیک این فصلنامه اینجا کلیک کنید