فصلنامه حرکت دهندگان ۴ و ۵

فصلنامه حرکت دهندگان شماره ۴ و ۵

فصلنامه حرکت دهندگان شماره 4 و 5

در این شماره میخوانید:

 • هشدار جهانی
 • پیش‌بینی وقایع خاورمیانه
 • راه حل مسئله هسته ای ایران: قربانی دادن
 • فروپاشی آمریکا
 • بازگشت دوران لوط
 • چهل پیشنهاد به مسئولین
 • چه خبر از بن لادن و القاعده
 • رابطه ایران و آمریکا
 • اخبار علمی
 • مدل سازی تروریزم
 • توفان ذهنی
 • نبرد دیجیتالی فرهنگها

فصلنامه حرکت دهندگان شماره ۴ و ۵

فصلنامه حرکت دهندگان شماره ۴ و ۵ فصلنامه حرکت دهندگان ۴ و ۵

جهت دانلود نسخه الکترونیک این فصلنامه اینجا کلیک کنید