قدرت فراهسته ای کلام

 

The transcendental power of the word

قدرت فراهسته ای کلام

کل”قدرت نهایی کلمات هماهنگ، از انرژی هسته ای که قادر است زمین را ویران کند، بیشتر است. برای استفاده از قدرت هسته ای، احتیاج به تخصص، احتیاط و افراد قابل اعتماد است، در قدرت فراهسته ای کلام نیز تو نیازمند تخصص، احتیاط و اعتمادپذیری هستی و الا ممکن است ویرانی به بار آید. با نیروی هسته ای می توانی در دسترسی به برخی از اهداف جهش کنی و راه پنجاه ساله را در نصف شب بپیمایی. انرژی هسته ای هست، اگر آن را مهار کنی قدرت عظیم آن در اختیار تو قرار می گیرد و گرنه به هدر می رود و شاید هرگز برای تو آشکار نشود. آزادسازی و کنترل آن فرمول هایی اختصاصی دارد. از آن می توانی برای بوجودآوردن یا ویران کردن استفاده کنی. و اینها و جز اینها دربارهٔ قدرت فراهسته ای کلام نیز صادق است.”(معلم بزرگ علوم باطنی)

وقتی یک هستهٔ سنگین اتم شکافته می شود، جرم محصولات حاصل از شکافت، از جرم هستهٔ اولیه کمتر است. این تفاوت جرم به انرژی تبدیل می شود. مقدار این انرژی از رابطهٔ معروف E=MC۲ به دست می آید که در آن C، سرعت نور و M جرم ذره است.

با این محاسبات، مقدار انرژی آزاد شده در شکافت برخی از هسته ها، فرضاً اورانیوم، به قدری زیاد است که انرژی حاصل از شکافت یک کیلوگرم اورانیوم معادل انرژی حاصل از سوختن ده هزار تن زغال سنگ است. جالب است به رغم آنکه از فرایندهای شکافت هسته ای مقدار بسیار بسیار زیادی انرژی حاصل می شود اما هنوز انسان در کنترل و استفاده از این انرژی مشکلات و ضعف هایی دارد. از جملهٔ این مشکلات پسماندها و یا زباله های اتمی است که دارای پرتوهای زیان بار و بسیار خطرناکند و در عین حال عمرهای بسیار طولانی دارند. نیمهٔ عمر؛ یعنی زمان از بین رفتن نیمی از زبالهٔ برخی از این مواد، چند دقیقه و برخی از آنها ۴۵ میلیارد سال می باشد! رقمی که به شدت حیرت انگیز است.

اگر روزی چنین نیرویی به دست دیوانه ای بیفتد، چه خواهد شد؟ بدیهی است او می تواند در یک لحظه، زندگی خود و افراد بی شماری را به خطر بیندازد. اگر چنین انرژی عظیمی، به نحوی حساب نشده و مهار نشده به کار گرفته شود، به شدت ویرانگر و نابود کننده خواهد بود. شاید به همین دلیل است که متخصصانی که بکارگیری انرژی های هسته ای را فراگرفته و بر عهده دارند از اقتدار و توان علمی و مهارت های بالاتری نسبت به سایرین برخوردارند.

باور کنیم یا نه، هر یک از ما یک راکتور فراهسته ای در درون خود داریم. هسته هایی که در این راکتور عظیم شکافته می شوند چیزی نیستند جز کلام ما! یعنی در درون هریک از ما منبعی نهفته از انرژی وجود دارد که در صورت آزاد شدن به مراتب قوی تر از انرژی هسته ای است ولی ما توجهی به آن نداشته و از آثار مثبت یا منفی آن در زندگی خود غافلیم. شاید دلیل غفلت ما این است که در عمل، تظاهرات سازندگی یا تخریب انرژی کلام، آشکار نیست و به راحتی دیده نمی شود و یا به سرعت به عینیت در نمی آید و نتیجتاً حاصل زندگی خود را، حاصل کلام خود نمی دانیم. اما چرا هر کلامی دارای قدرت فرا هسته ای نیست؟ شاید به دلیل این که هر کلامی، کلام هماهنگی نیست. اینک ببینیم منظور از کلام هماهنگ چیست؟ و هماهنگی به چه معناست؟

برای این که مفهوم هماهنگی را توضیح دهیم از یک مثال استفاده می کنیم. همه ما دربارهٔ لیزر چیزهایی شنیده ایم. این نور شگفت انگیز شاید یکی از بارزترین نمودهای هماهنگی در جهان ما باشد. نور لیزر در اثر وقوع نوعی هم ارتعاشی در مولکول ها یا یون های برخی مواد، تحت شرایط ویژه ای حاصل می شود. در این حالت هر فوتون نور گسیل شده در ماده مزبور، با تمامی مولکول های دیگر آن ماده، هم ارتعاش می شود. این هم ارتعاشی نوعی اثر تشدیدی را ایجاد می کند، به طوری که پس از مواجه شدن فوتون مزبور با هریک از مولکول های ماده، فوتونی دیگر دقیقاً هم ارتعاش با فوتون اول به وجود می آید. این عمل به صورت تکثیری، بارها و بارها تکرار می شود تا نهایتاً میلیاردها میلیارد فوتون هم ارتعاش بوجود می آیند.

توان انرژی این لیزر ممکن است از توان یک لامپ صد واتی معمولی بیشتر نباشد اما با این وجود همین لیزر، حتی توانایی برش دادن فولاد را هم دارد و این در حالیست که نه تنها صد لامپ صد واتی معمولی بلکه هزاران لامپ مشابه هم قادر به انجام چنین کاری نیستند. تنها عاملی که چنین قدرت خارق العاده ای به لیزر می بخشد هم گامی و هم ارتعاشی پرتوهای نوری گسیل شده از آن است. باریکهٔ لیزر چنان قدرت نفوذی دارد که می توان آن را مستقیماً تا کرهٔ ماه هم فرستاد. این قدرت، تجلی قدرت هم ارتعاشی در جهان است. لیزر می تواند الگویی برای هماهنگی در کلام ما باشد اگر ما به چنین حالت هم ارتعاشی با تمامی کائنات برسیم، قصدهایمان از قدرت بسیار بالایی برخوردار خواهند شد. قدرتی همانند یک لیزر عظیم کیهانی. اما آیا می دانید ارتعاش کائنات چیست؟ و هماهنگ با چه ارتعاشی است؟ و آیا هر کسی می تواند این ارتعاش را دریابد و با آن هماهنگ شود و از قدرت عظیم آن هماهنگی برخوردار گردد؟ استفاده از قدرت هسته ای یا هر قدرت دیگری نیازمند تخصص، احتیاط و افراد قابل اعتماد است. باید دانش کافی، نحوهٔ استفاده و مهارت های لازم وجود داشته باشد، باید خطرات و ریسک ها را بشناسد، اهل سواستفاده نباشد و وفادار، رازدار و امانت دار باشد و گرنه آن قدرت و مهارت، به هدر می رود یا مورد سواستفاده قرار می گیرد.

آزادسازی و کنترل نیروی هسته ای، فرمول های اختصاصی دارد. بدیهی است که این رموز و فرمول ها در اختیار عموم قرار نمی گیرند مگر آن که سه شرط بیان شده یعنی تخصص، احتیاط و قابلیت اعتماد وجود داشته باشد و گرنه بمباران هسته ای نظیر بمباران هیروشیما با تبعات وحشتناک آن، به کرات رخ خواهد داد. به همین دلیل رموز استفاده از قدرت عظیم کلام هم، بر همگان آشکار نیست و حتی برای بسیاری از ما، باور نکردنی است.

همهٔ ادیان و فرهنگ ها به انسان آموخته اند که کلام او قدرت اوست. یونانیان مدتها بر این باور بوده اند که کلام دارای قدرتی کیهانی است و انسان می تواند با کلام هر کاری که می خواهد بکند، بنا سازد یا ویران کند. قدما می دانستند کلامی که بر زبان می آید از اقتداری شگرف برخوردار است و ترتیب معینی از کلمات، نیروهای طبیعی قدرتمندی ایجاد می کند که در حیطهٔ نامرئی سرگرم کار می شود و عمیقاً برجوهر مادی اثر می گذارد. در همهٔ کتب آسمانی و کتاب های مقدس بر قدرت کلام تأکید شده تا جایی که گفته شده: “در آغاز فقط کلمه بود، و کلمه نزد خدا بود…” و یا “زندگی و مرگ، در قدرت زبان است.”(۱)

اگر مهار چنین قدرت عظیمی را از عهده خود خارج می دانیم و اگر دستیابی به همه زوایای اقتدار آن را باور نداریم لا اقل بدانیم پشت این پرده، خبری هست!

و نیروی عظیمی را که خداوند در اختیارمان قرار داده، بیهوده هدر ندهیم.

تهیه و تنظیم: شیرین زندی

پی نوشت:
۱- کتاب مقدس