فصلنامه حرکت دهندگان شماره 1

320

در این شماره میخوانید:

  • سوال کلید تفکر
  • راهبر و مدیر در سازمان
  • دام های تصمیم گیری
  • الگوریتم های تکاملی
  • گذشته، حال و آینده با تفکر استراتژیک

جهت دانلود نسخه الکترونیک این فصلنامه اینجا کلیک کنید

بدون نظر

ارسال پاسخ