نوح آموز مغزی

به قلم :  پِريا (شباب حسامي)

رژيم نوح آموز مغز مي گويد : كلماتي كه خداوند دربارة تغذيه به حضرت نوح فرمود، كامل ترين و عالي ترين نسخة تغذيه‌اي براي توانمند سازي و فعال سازي مغز انسان است. البته اين دستور كامل شامل همة جسم انسان مي شود منتهي در نوح آموز مغز، تأكيد نگارنده ، به تأثير گذاري اين رژيم در ارتباط با مغز ، هوشياري و تفكر است.

بر اساس علم جديد تغذيه ، مغز براي سالم ماندن و افزايش كارايي خود، سه نياز حياتي دارد . اگر اين نياز ها به درستي و باندازة كافي پاسخ داده شوند، تضمين سلامت و بازسازي و فعال شدن مغز ( البته صرفاً از جنبة تغذيه‌اي) تأمين مي شود . نياز هاي ضروري مغز، براي سالم و توانمند زيستن آن كدام است ؟

نياز اول :

 مغز سالم ، نيازمند بدن سالم است. اين را از قديم هم گفته اند و جديدي ها هم همچنان مي گويند . مشابهات آن هم در فرهنگ هاي مختلف ، متعدد است مثل عقل سليم در بدن سالم ، روح فعال در بدن فعال و هكذا . پس اولين نياز ضروري  مغز و عقل و فكر سالم ، بدن سالم است .

نياز دوم :

 آنتي‌اكسيدان‌هاست . در دومين شمارة نوح آموز دربارة آنتي‌اكسيدان‌ها با هم حرف زديم. اين ها موادي هستند كه بطور خلاصه از پير و فرسوده شدن جسم انسان و طبعاً مغز او جلوگيري كرده و همچنين بر فعال سازي و بهبود فعاليت ها و ارگان‌هاي مختلف بدن،  به طور تعيين كننده‌اي تأثير مي‌گذارند. فرق يك ماشين نو و كار نكرده با ماشيني كه سال ها كار كرده چيست؟  آنتي‌اكسيدان ها مي‌توانند ماشين كهنه و فرسودة جسم انسان را مجدداً به حالت اوليه نزديك كرده ، تازه و نو كنند .

دانش مدرن تغذيه مغز هم ، اذعان دارد، كه آنتي‌اكسيدان‌ها يكي از مباني حيات سالم و فعال مغز است .

آنتي‌اكسيدان‌ها همان طور كه از پير شدن جسم جلوگيري مي كنند سبب جلوگيري از پير شدن مغز هم مي‌شوند. به عبارتي، آنتي‌اكسيدان‌ها هم مغز را جوان مي كنند و هم موجب حيات دوبارة آن مي شوند . بدن انسان براي سلامتي خود به پروتئين احتياج دارد.   نقش آنتي‌اكسيدان‌ها براي مغز مانند نقش پروتئين است براي بدن .

و سومين نياز : از ديدگاه متخصصان قرن اخير ، امگا سه يكي از مؤثر ترين و مهم ترين نياز هاي مغز انسان است تا حدي كه در رديف يكي از نياز هاي ضروري آن قرار گرفته است. اين موضوع صرفاً به مغز ختم نمي شود ، بلكه امگا سه يكي از نياز هاي حساس و چند جانبة كل جسم انسان معرفي شده است . در سال هاي اخير هم كتاب هاي زيادي در اين‌باره نوشته شده و موضوع تا جايي پيش رفته كه رژيم هاي استاندارد تحت عنوان امگا سه و با موضوعيت آن طراحي و در سطح بين المللي عرضه شده است .

رژيم نوح آموز ، كامل ترين پاسخ ممكن را به اين سه نياز مغز كه البته سه نياز حياتي براي سلامتي كل ارگان هاي بدن هم مي‌باشد، داده است . از آخري (كه خودش هم در حروف لاتين آخري است) شروع كنيم. از امگا سه.

امگا سه، نوعي چربي است كه مهم ترين و اصلي ترين منبع آن ماهي و غذاهاي دريايي است . خوب ، خوردن ماهي و غذاهاي دريايي هم يكي از بارزترين وجوه توصية خداوند به حضرت نوح است و بنابراين يكي از پايه هاي رژيم نوح آموز محسوب مي شود.

در رژيم نوح آموز علاوه بر توصيه هايي كه به تأمين روغن‌هاي سازنده و مثبت منجر مي‌شود ، اثري از چربي هاي ويرانگر و مضر ديده نمي شود . بياييد كمي وارد موضوع شويم.

نقش امگا سه براي مغز مثل نياز ماشين به روغن است . آن هم روغن مخصوص ماشين نه هر روغني . اگر بجاي روغن ماشين در آن روغن نباتي بريزيد ، به اين مي گويند روغن ويرانگر . اين مي تواند پس از مدتي به ويراني ماشين شما منجر شود.  اگر به جاي روغن‌هاي سازنده از روغن هاي مضر و تخريب كننده استفاده كنيد بدن شما فرسوده و تخريب خواهد شد . عكس موضوع هم درست است .

مغز انسان چرب ترين بخش وجود انسان است و حدوداً 60 درصد آن از مواد چرب ساخته شده است. ملكول هاي چربي علاوه بر تعيين ميزان و تعداد ساخت عبور دهنده هاي (نروني) مغز قادرند هورمون ها و ژن هايي را توليد كنند كه به نوبة خود باعث مي شود مغز دچار ركود يا فعاليت شده و حتي خلق و خوي انسان را خوب يا بد كنند. به همين دليل اگر چربي وارد شده به بدن از نوع مخرب باشد ، اين كار بيشترين تأثيرات منفي خود را بر مغز شما و بنابراين بر كاركرد ها ، رفتار ها و خلق و خوي شما به جا خواهد گذاشت . ما عموماً بدترين چربي ها را به خورد مغز و بدن خود مي دهيم . چربي هاي اشباع شدة حيواني مانند چربي لبنيات و گوشت ، اسيد هاي چرب ترانس مثل چربي غذا هاي كنسرو شده و غذا هاي سرخ شده ، روغن هاي هيدروژنه مثل مايونز و مارگارين و روغن هاي گياهي امگا 6 مثل روغن آفتابگردان و ذرت . اين ها از جمله چربي هاي كم و بيش مضري محسوب مي شوند كه تأثيرات نامطلوبي را بر مغز و بدن بجا مي گذارند . هيچ يك از اين چربي ها در رژيم نوح آموز (توصيه‌هاي خداوند به نوح ( ع ) ) وجود ندارد و برعكس، بهترين چربي‌هاي مورد نياز مغز و بدن در اين رژيم به وفور يافت مي شود. چربي هاي سازنده‌اي مانند EPA ،  DHA  اسيد لينولئيك ( كه هر سه تايشان شكل هايي از امگا سه هستند ) و نيز چربي هاي اشباع نشدة تك، مانند روغن زيتون كه از جمله روغن هاي سودمند و فعال كننده براي مغز و بدن مي‌باشد. تأثير اين چربي هاي سودمند و نيز تأثير مخرب چربي هاي مضر بر مغز به قدري است كه متخصصان تغذيه را در زمان ما شوكه كرده است.اين موضوع آنقدر مهم است كه يكي از متخصصان تغذيه اين طور نتيجه گيري مي كند :

« نوع چربي كه شما از هنگام تولد تا روز مرگ به مغز خود مي‌رسانيد، مهم ترين تصميمي است كه جهت رشد و شكوفايي يا مرگ و نيستي مغز خودتان اتخاذ مي‌كنيد » هر گاه مغز انسان از چربي هاي بد انباشته شود و يا با چربي هاي خوب تغذيه نشود ، به تدريج توان و كارايي خود را از دست خواهد داد . در چنين وضعيتي غشاء خارجي سلول هاي مغزي و دندريت‌هايي كه براي ايجاد ارتباط بيشتر ( و بنابراين افزايش كارايي مغز ) بايد به اطراف كشيده شوند در جاي خود خشك مي شوند . حتي جريان شيميايي موجود در عبور دهنده هاي نروني ، خشك شده و مقداري از مدار خود را از دست مي دهند …

مغز انسان حتي در دورة كهنسالي هم مي تواند با تغذيه از چربي هاي سازنده و مثبت ، مجدداً به بازسازي خود دست بزند و دوباره رشد كند.

موضوع چربي هاي مخرب و سازنده ، بحث مفصل تري را مي طلبد كه ان‌شاء‌ا… در نوشتة ديگري هر چه عميق تر به آن وارد خواهيم شد . در آن صورت شما هر چه بيشتر مطمئن مي‌شويد كه كلامي كه خداوند به نوح(ع) فرموده است ، چقدر كامل ، همه جانبه و بدون نقص است .

اما خلاصه اينكه براي داشتن مغزي سالم ، توانمند و فعال هر چه بيشتر از روغن هاي امگا سه (هر سه نوع آن) استفاده كنيد. به عبارتي مصرف ماهي (و روغن ماهي) و ديگر محصولات دريايي و همچنين سبزي ها را (كه داراي نوع زنجير كوتاه امگا سه هستند و بدن آن ها را به زنجيرة بلند امگا سه تبديل مي كند) افزايش دهيد . روغن زيتون ( و زيتون )، روغن  كانولا و دانه هاي كتان را به روغن هاي مايع ديگر ترجيح دهيد ( روغن كتان و كانولا مقدار  زيادي امگا سه دارند )  و در كنار اين ها از روغن هاي مضري كه به آن ها اشاره كرديم ، هر چه كمتر استفاده كنيد . بيشتر روغن هاي مايعي كه ما استفاده مي كنيم داراي مقادير زيادي امگا 6 مي باشند و امگا 6 يكي از قاتلان مغز و سلامتي انسان است مگر اينكه در نسبت درستي (با امگا سه) مصرف شود.

نياز دوم و سوم حياتي مغز ، سلامت عمومي بدن و وجود آنتي‌اكسيدان‌هاست كه در مقالات قبلي كم و بيش مورد بحث قرار گرفته است.

بايد گفت كه رژيم نوح آموز از هشت طريق كلي و از ده ها مسير فرعي به سلامتي ، توانمند سازي و افزايش كارايي جسم و ذهن انسان منجر مي شود كه در اين گفتار يا گفتار مشابه حداكثر مي توان ، فهرست اين طرق را ذكر كرد چون باز كردن هر يك از آن ها ، جداً نيازمند نوشتن كتاب هاي متعدد است كه در تقدير بنده  نيست . اما حداقل مي توان روش هاي كلي اين اثرگذاري را نام برد .

رژيم نوح آموز از طرق زير تأثيرات چند جانبه اي را بر سلامتي و توانمندي انسان بر جا مي گذارد :

  1. تأمين نياز هاي پروتئيني ، چربي ها ، هيدرات هاي كربن ، آنهم از نوع خالص ، زنده و طبيعي آن
  2. تأمين كامل ويتامين ها و مواد معدني از نوع خالص ، طبيعي و با كيفيت آن
  3. تأمين روغن هاي سازنده و فعال كنندة مغز و جسم و رعايت نسبت متعادل و ترميم كنندة روغن هاي امگا سه و امگا شش
  4. اشباع بدن از انواع مختلف و مورد نياز آنتي‌اكسيدان‌ها ( عوامل جواني و سازندگي بدن )
  5. فراواني فيبر گياهي بعنوان يكي از عناصر پر اهميت در فعاليت طبيعي جسم
  6. تعادل قند خون و تغذيه بدن با قند هاي مثبت ( موضوع تعادل قند آنقدر مهم است كه بعضي از دانشمندان علت اصلي پير شدن انسان را، به هم ريختگي تعادل قند خون مي دانند )
  7. نوع تركيب بسيار سازگار و مكملي مواد غذايي با همديگر ( اين مواد حالتي تمام كننده و پوشش دهنده براي همديگر داشته و تلفيق آن ها داراي بيشترين هماهنگي ممكن است )
  8. افزايش انرژي بدن و صرف اين انرژي در امور حياتي مورد نياز بدن (مانند مصرف انرژي براي دفع مواد سمّي، توكسين‌ها و تفاله هاي كشنده از بدن)

نشریه تفکر متعالی شماره چهار – تابستان 85