پيشگويی “ولف مسينگ”و مرگ هيتلر   

پيشگويي “ولف مسينگ”و مرگ هيتلر   

به كار گرفتن نيروهاي ماورائي در جهت جاسوسي و فتوحات نظامي به وضوح در مورد “آدلف هيتلر”، “رايش سوم” روشن شده است. در چندين كتاب، مدارك محكم و روشني درباره توجه عميق هيتلر به سواستفاده از پديده ‏هاي سايكيك فرارواني و علوم خفيه ارائه شده است. برجسته‏ترين اين كتاب‏ها، كتاب “رايش پنهان”(1) اثر “برنان”(2)، “خدايان و ديوها”(3)، نوشته “داستي اسكلار”(4) و كتابي از “تروُر راونزكرافت”(5) موسوم به “پيكان سرنوشت”(6) مي‏باشد. اين آثار نمايانگر توجه هيتلر به ساحري و پايه‏ هاي مرموز نهضت نازي  هستند. هر چند هيتلر اَشكال تكنولوژيكِ نقطه تلاقي ميان ذهن و ماده را كه امروزه به عنوان سايكوترونيك بروز كرده در اختيار نداشتند، اما به طور حتم از اصول فرعي متافيزيك كه براي مقاصد جادوي سياه به كار مي‏رود، به خوبي آگاه بودند. هيتلر پيشگويان مختلفي در پيرامون خود داشت، ستاره‏شناسان، افراد سايكيك، تعليم‏ دهندگان علوم خفيه و پيروان جادوي سياه.
داستان زير ميزان جدي بودن و اهميت ويژه موضوع جنگ رواني را براي هيتلر نشان مي‏دهد.
“ولف مسينگ”(7) سايكيك بنام لهستاني، مرگ هيتلر و شكست فجيع آلماني‏ ها را در هر يك از حملاتشان به اتحاد جماهير شوروي پيشگويي كرده بود. اين موضوع را “مسينگ” در سال 1937 در يكي از تئاترهاي ورشو در مقابل چشم هزاران نفر مخاطب بيان كرده بود. در يكي از دست‏نوشته‏ هاي منتشر نشده‏اش كه دستيار او به نام “تاتيانا لونچين”(8) در اختيار داشته، چنين گزارش مي‏كند: “اين پيشگويي به مبلغ دويست هزار مارك كه رهبران فاشيست براي سر من تعيين كرده بودند برايم گران تمام شد”. او براي نجات جانش ناگزير از فرار شد و با توانايي  فوق‏العاده خود در تله‏ پاتي و تسلط بر ذهن مردم، موفق به فرار از لهستان و ورود به اتحاد جماهير شوروي گرديد.

منبع: وايت، جان؛ روش‏هاي جنگ رواني-1، اخبار و تحقيقات در پرده.

امريكا بر عليه بن لادن از نيروهاي فرارواني خود استفاده مي‏كند.

6 فوريه 2003، “پارانيوز”
يكي از سلاح‏هاي مخفي براي دستيابي به بن لادن استفاده از مشاهده از راه دور و ESP است. وزير دفاع امريكا، “دونالد رامسفلد”، وزير دفاع وقت آمريكا، اين اسلحه را يك ابر سلاح ناميد و آن را در فهرست سلاح‏هاي متغارف خود مثل موشك‏هاي كروز، سلاح‏هاي استتاري و جاسوسي‏هاي كامپيوتري قرار نداد.

منبع:
اينترنت

پي‏ نوشت:
1-The Occult reich
2-Bernnan
3-Gods and Beasts
4-Dusty Sklar
5-Trevor Ravenscroft
6-The Spear of Destiny
7-Wolf Messing
8-Tatiana Lungin