پیش بینی های آخرالزمان (قسمت اول)

تأليف : ليدا وحدت

تدوين : ساناز پور بابک

در شماره ي قبلي نشريه ي حركت دهندگان در مقالة« هشدار جهاني » مطابق نشانه ي « رنگين كمان معكوس » اينطور تحليل كرديم و بنابر نص صريح كلام خداوند نتيجه گرفتيم كه زمين در معرض طوفان ها و زلزله هاي بيشتري قرار خواهد گرفت . نگاهي هم به معاني نمادين رنگين كمان ( بعنوان نماد عهد خداوند درباره ي طوفان و زمين ) در ميان مردمان آفريقا ، قفقاز و چين و ديگر فرهنگ ها داشتيم . حالا در اين شماره از حركت دهندگان مي خواهم اخبار ديگري را از آينده پژوهان و پيشگويان سرشناس بياورم. اخباري كه هم جهت با تحليل و نتيجه گيري هاي مقاله ي شماره ي يك هشدار جهاني است. البته چون اين نشريه ، نشريه ايي تفكري است بنابراين شرط تعادل و انتقاد پذيري را واجب شمرده و پس از متن پرالايا ، متن آسمان آبي را كه دقيقاً در ردّ مقالات هشدار جهاني ( و پرالايا ) است را آورده ام.

قبل از مطالعه ي پرالايا كه عمدتاً درباره ي پيش بيني هاي قديمي تر است ابتدا به نمونه اي از جديد ترين پيش بيني هاي علمي توجه كنيد.

ناسا ( سازمان هوا و فضاي آمريكا ) طي گزارشي محرمانه كه بعدا ً‌در يكي از نشريات آمريكايي به چاپ رسيد ، به بوش خبر داد كه تغييرات آب و هوايي زمين بزرگ ترين خطري است كه در آينده ي نزديك آمريكا را تهديد مي كند. تغييراتي كه در پيش است مي تواند بصورتي قاطع بر معادلات سياسي ، اقتصادي و ژئوپلتيكي موجود اثر گذاشته و اوضاع را كاملاً تحت تأثير قرار دهد . در اين گزارش ، پيامد هاي بسيار ويرانگر تغييرات آب و هوايي ، مهم تر و يزرگ تر از خطر تروريزم معرفي شده است .

پرالايا

برخي از مراكز تحقيقاتي در انگلستان به سياستمداران انگليسي توصيه كرده اند كه در سياستگزاري ها و برنامه هاي آتي خود موضوع تغييرات مخرب آب و هوايي را كاملاً در ظنر قرار دهند. مطابق توصيه ي اين مراكز ، در صورتي كه برنامه هاي بعدي انگلستان و اروپا هماهنگ با دگرگوني هاي منفي اوضاع جوي نباشد ، بايد منتظر وخامت شرايط زيستي در اروپا بود.

افزايش تعداد و شدت بلاياي طبيعي طي سال هاي اخير يكي از مسائلي است كه ذهن محققان رشته هاي مرتبط با زمين و آب و هوا را به خود مشغول ساخته است .

شانس بقای نژاد بشر برروی کره زمين چقدر است ؟ در هردو عصر باستان و عصر جديد ، پيشگويي هايي درباره آخرين دوره زمين ( يا به تعبير شرقي ها ، کالي يوگا ) وجود دارد . بسياري از اين پيشگوئي ها مبتني بر شواهد علمي و مستندي هستند که با کمي انطباق بر وضعيت فعلي بشر ، به طريقي هشدار گونه ، انسان را از شرايطي بحراني که در آن بسر مي برد ، آگاه مي سازد .

بنا بر متون کهن ، “کالي يوگا”، چهارمين و آخرين دوره  از دوره هاي چهار گانه ” ساتيا ” ، ” دواپارا” ، “ترتا ” و ” کالي ” است .دوره هاي قبلي دوره هاي طلا ، نفره و مس  بو ده اند و اين دوره ، دوره آهن است .طول عمر انسان در اين دوره حداکثر 100 سال و ميزان دانش او بسيار کمتر از دوره هاي قبل است .دوره ي کالي به نوعي ، دوره  تيرگي و رنج و دوري است . در اين دوره لازم است انسان به شدت کار کند تا بتواند امورات خود را بگذارند .حال آن که  مثلاً در دوره ساتيايوگا از آنجا که بشر کاملاً با فطرت الهي خود و با طبيعت همسو بود ، طبيعت نيز احتياجاتش را تامين مي کرد و بدون تلاش و تقلا ، مايحتاجش را در اختيار او قرار مي داد .در آن دوران طول عمر بشر بسيار زياد و شبيه به افسانه بود او در حال وجد و جذبه به سر مي برد .اما اکنون در “کالي يوگا ” وضع  به گونه اي ديگري ست .

حوادث خاصي که به طور پشت سر هم در زمان حاضر رخ مي دهند.همگي به “پرالايا” (1) اشاره دارند .”پرالايا “نامي است که به مجموع حوادث ( طوفان ، سيل و…) واقع در آخر زمان اطلاق مي شود .

خداوند به طرق مختلف به انسان ها هشدار مي دهد که فاجعه ي ساخته بشر نزديک است اما اين هشدار ، ناديده گرفته مي شود .اتفاقات متعددي که هرروزه رخ مي دهند و احتياج به توجه بيشتري دارند ، يا اصلاً گزارش نمي شوند و يا فقط در چند سطر به آنها اشاره مي شود .اکنون زماني ست که بهترين استفاده برده مي شود و انسان در جهت جبران کارهاي گذشته ي خود تلاش کند.

شري نارندرا به جمع آوري پيشگوئي هاي متعددي که در طول دوران درباره ي و ضعيت زمين ، بشر و … انجام شده است ،  چنين اظهار داشت:

” زماني که مي ايستيم و به عقب مي نگريم ، مي توانيم پيشرفت سريع بدست آمده در زماني کوتاه را ببينيم ولي در عين حال مي توانيم شاهد فساد و تباهي در تمام جنبه هاي جامعه ي بشري باشيم گه واقعاً بدبختي عظيمي ست. هدف از نوشتن اين مطالب ، ترساندن يا مشوش کردن اذهان خوانندگان نيست بلکه فقط ارائه ي حقايقي درباره ي فاجعه ي قريب الوقوعي است که ساخته دست بشر مي باشد. گفته شده است که آينده مجموعه حوادث گذشته و حال است .در حالي که گذشته خارج کنترل ماست .مي توانيم آينده را با عاقلانه تغيير دادن سبک زندگي و رفتار کنوني خود تغيير دهيم .ما چنان درگير آسايش هاي مادي غير لازم شده ايم که به بخش روحاني وجود خود، کمترين اهميتي نمي دهيم .در حالي که با اهميت دادن به اين جنبه وجودمان است که زندگي بر روي زمين ، معنا و مفهوم واقعي خود را پيدا مي کند “.

نويسنده در پيشگفتار کتاب خود ، چنين ادامه مي دهد : تخريب همه جانبه ، تمام اين جهان را در برگرفته است .آب آلوده است ، در بيشتري نقاط جهان هوا تقريباً غير قابل تنفس است .ميزان بارش باران در جنگل ها بسيار کم شده است .بنابراين شاهد تغيير آب و هوا در سرتاسر کره زمين هستيم . رشد جمعيت از کنترل خارج شده است .انسان ، اين دشمن طبيعي تمام موجودات زنده ، زمين را به طور پيوسته تخريب مي کند و در نتيجه ، نا بساماني هاي بوم شناختي چون اثرات گلخانه اي ، سوراخ شدن لايه اوزون ، فوران آتشفشان ها ، زمين لرزه ها و … رو به افزايش است .هرکدام از ما مسئول مصيبتي هستيم که ” زندگي ” را بر روي کره زمين به مخاطره مي اندازد.

پرسشي که مي بايست اکنون به آن پاسخ دهيم ، اين است :” اگرچه دير شده است ولي آيا مي توان بشر ، ساير موجودات زنده و اين سياره را نجات داد ؟ و آن را محيطي آرام براي تمام جانداران گرداند ؟”

نويسنده اميدوار است که خوانندگان ، مطالب را با نظري صحيح بررسي کنند و آگاهي عمومي جامعه را نيز نسبت به لزوم تغيير نگرش  و راه و روش زندگي ، بالا ببرند .پيشگوئي هاي جمع آوري شده به دو دسته ” پيشگوئي هاي عصر کهن ” و ” پيشگوئي هاي عصر جديد ” تقسيم مي شوند که در بسياري موارد ، مشابهت چشم گيري با يکديگر دارند.

  • نوستراداموس : نوستر اداموس پزشکي فرانسوي ست که در قرن 16 ميلادي مي زيسته است .او حوادث زيادي را براي قرون آتي پيش بيني کرده است .کتاب پيشگوئي او “اعصار ” نام دارد که به نظم نوشته شده است .با توجه به اتفاقاتي که پس از پيش بيني هاي وي رخ داده اند ، صحت و درستي پيشگوئي هايش را حدود 70 الي 80 درصد تخمين مي زنند.

او درباره فاجعه آخرزمان چنين مي نويسد :

کسوفي رخ مي دهد ، تاريک تر از هرکسوف ديگري که از ابتداي خلقت دنيا رخ داده است ( به غير از کسوف پس از مرگ عيسي ) . در ماه اکتبر است که حرکت و چرخش اين کره اتفاق مي افتد و آن چنان است که گويي جاذبه زمين توازن خود را از دست داده و در شکاف و تاريکي هميشگي و ابدي فضا ، پرتاب شده و غوطه ور مي ماند .زمين لرزه هاي شديد همه جا را فرا مي گيردو ستاره ي دنباله داري در آسمان ظاهر مي شود که حتي در روز هم ديده مي شود

  • آرگاتي :(3).صد ها سال پيش پادشاه آرگاتي پيشگويي اي انجام داده است .که اتفاقات آن زمان تا پايان قرن بيستم را شرح مي دهد :

انسان ، روح خود را فراموش مي کند .بزرگ ترين فساد ها در روي زمين ديده مي شود. انسان مثل حيواني خون آشام رفتار مي کند و تشنه ي خون برادران خود مي شود .جنگ شديدي بين مردم دنيا در مي گيرد .شهرهاي بزرگ در آتش مي سوزند .محبت و عشق  از ميان مي رود .همه گرسنه شده و سرانجام دنيا خالي از جمعيت خواهد شد .

  • يوهان فريد :(4) يوهان فريد راهب قرن سيزدهم پيشگويي مي کند : هنگامي که زمان موعود فرا مي رسد ، زماني که انسان با آخرين امتحان سخت خود روبه رو خواهد شد ، تغييرات تکان دهنده اي پيش روي او اتفاق خواهد افتاد.اختلاف دما کره ي زمين بسيار زياد مي شود .طوفان هاي شديد تاثيرات فاجعه آميزي بر دنيا مي گذارند.زلزله ، نواحي زيادي از دنيا را تخريب مي کند و آب ها ، نواحي پست را در بر خواهند گرفت .اين مسائل در نتيجه عوامل طبيعي نيست بلکه بشر در کار زمين دخالت مي کند و به ابرها و به اعماق زمين نفوذ مي کند .جهان پر از بي نظمي مي شود و عصر آهن در پوچي فرو خواهد رفت .
  • سرخپوستان هوپي : تصفيه بزرگ ، زماني رخ مي دهد که مردم ، بيشتر به اهداف مادي نظر دارند تا اهداف روحاني .زماني که رهبران مردم تبديل به شيطان مي شوند و مردان سفيد خانه خود را در آسمان مي سازند و اين آخرين علامتي ست که ديده مي شود پس از آن، زمان تغييرات عظيم فرا مي رسد زيرا ساختن خانه در آسمان ، آخرين چيزي ست که انسان اجازه ي آن را دارد .قطبيت زمين عوض مي شود. زمين مصيبت هاي زيادي چون زمين لرزه ، سيل ، قحطي و بيماري هاي خطرناک مسري را تجربه مي کند .اگر تغيير انرژي قطبي به وقوع پيوندد ، اساس زندگي تغيير خواهد کرد.
  • ناراياناپا : در نزديکي شهر بنگلور ، حدود 160 سال پيش شخصي مي زيست که درباره ي وقوع فاجعه ي بزرگ در کتاب خود به نام “دانش زمان آينده ” چنين پيشگويي مي کند:

زماني مي آيد که مردم بي قانون بر ملت حاکم مي شوند .قحطي و بيماري هاي مسري شيوع پيدا مي کند .در شمال کره ي زمين ، ستاره دنباله داري ظاهر مي شود که با عث کنجکاوي مردم مي گردد .آسمان در آن وقت به رنگ قرمز در مي آيد .در آن روز صداي وحشتناکي به گوش مي رسد .گويي دوازده رعد در يک زمان غرش مي کنند و تمام کوه ها و زمين به شدت مي لرزند و انسان ها دست پاچه به هرسويي فرار مي کنند.

  • ما ها بهاراتا :(5) در بخشي از ماها بهاراتا ، زندگي در پايان “کالي يوگا” چنين توصيف شده است :

مردمي  وحشي و بي قانون بر ملل حکمراني مي کنند .آنها بدون هيچ ترس و واهمه اي در مورد نحوه ي زندگي ، دروغ هاي آشکار مي گويند .باران هاي بي موقع ، دانه ها را خراب مي کنند ، انسان ها بدون هيچ ناراحتي ، جنگل ها را نابود مي کنند .در آن زمان ، پول پرستي ، اساس زندگي روزانه است .”صداقت ” ، کلمه اي فراموش شده است .بسياري از کشورها غذايي براي خوردن ندارند و مردم از کمک فقرا امتناع مي کنند .خشونت در بين ملت ها رايج مي شود و هيچ جاي امني يافت نمي شود و …

در آن هنگام ، پايان زمان فرا مي رسد

  • مکاشفه : در کتاب مقدس نيز شرحي در مورد بلاي بزرگ آمده است که شخصي به نام وايت (6) چنين تفسيري بر آن نگاشته است .

نيمه هاي شب است که خداوند قدرت خود را براي رهايي مردم آشکار مي کند .انسان هاي شرور ، وحشت زده مي شوند و درست کاران ، مسرور و خوشحال از حقيقت رهايي .ابرهاي سياه بالا آمده و از ميان جايگاه مقدس ( بهشت ) صداي خداوند شنيده مي شود که مي فرمايد :” انجام شد” و عظمت اين صدا ، عرش و زمين را مي لرزاند .

زمين لرزه اي شديد رخ مي دهد ، چيزي که از پيدايش انسان تا آن زمان ديده نشده است .زمين لرزه اي بسيار قوي و بزرگ . به نظر مي رسد آسمان باز و بسته مي شود .کوه ها مثل برگ در ميان باد مي لرزند و صخره ها خرد شده و به هر سمت پاشيده مي شوند .دريا مواج مي شود .صداي غرش طوفان ها به گوش مي رسد .کل زمين مثل موج دريا بالا و پائين مي رود .سطح روي زمين شکسته مي شود .چشمه ها خشک مي شوند .باران سنگ مي بارد و وزن اين سنگ ها به اندازه اي  خواهد بود که بتوانند شهر ها را خراب کنند.

قصرشاهان يعني همان جايي که ثروتمند ترين مردم خرج کرده اند تا خود را جاودان سازند ،در مقابل چشم ايشان تخريب مي شود .

  • ويرا براهمندرا:(7) مرد مقدس و پيشگويي که در قسمت جنوبي هندوستان مي زيست .قسمت ذيل از کتاب کالا گنانا (8) گرفته شده است .

“لذات دنيوي  همه را اغوا مي کند .هر روز گناه افزايش مي يابد.درگيري ، تمام دنيا را فرا مي گيرد .مردم زياد مي خورند و زياد مي خوابند و صبر وشکيبايي خود را از دست مي دهند و همواره بدون هيچ هدفي سرگردان در حرکتند .صداقت از بين مي رود و مردم درستکار فراموش مي شوند .تمامي دنيا مي لرزد .از روي تپه هاي تيروپاتي (9) ستاره ي دنباله داري ظاهر مي شود .هوا د نيمروز تاريک شده و رود خانه ها به خاطر افتادن اشياء از آسمان خشک مي شوند .در نيمه شب در بسياري از شهرها صداهاي وحشتناک شنيده مي شود.

دنيا به کام “پرالايا “فرو مي رود و شاهد جنگ هاي بزرگ ، گازهاي خفه کننده ، بالا آمدن سطح آب ها و بيماري هاي ناشناخته خواهد بود .

پي نوشت : 

1-PRALAYA

2-M.R.NARENDRA

3-Arghati

4-Johann friede

5-Mahabharata

6-E.A.White

7-Veera Brahmendra

8-Kaalagenana

9-Tirupathi

نشریه تفکر متعالی شماره سه – بهار 85