گوشه ای از كرامات بزرگان

Great Miraclesگوشه اي از كرامات بزرگان

 درخت خشكيده انار
 امام حسين (ع) مي‏فرمايد: “روزي پيش علي(ع) نشسته بوديم و در آنجا درخت انار خشكي بود. عده ‏اي از دشمنان حضرت وارد شدند كه در بين آنها از دوستداران او نيز بودند. آنان به حضرت سلام كردند و امام فرمود: “بنشينيد”. سپس فرمود: “امروز به شما معجزه‏اي نشان ميدهم كه مثل مائده(1) در ميان بني اسرائيل باشد”. آنگاه فرمود: “به درخت نگاه كنيد”. درخت خشكي بود كه ناگهان آب بر شاخه‏ هايش جريان پيدا كرد و سبز شد و برگ آورد و ميوه‏ هايش تا بالاي سر ما آمد. سپس رو كرد به ما كه از دوستدارانش بوديم گفت: “دستتان را دراز كنيد و از ميوه ‏ها بچينيد و بخوريد”. و ما نيز دست‏هاي خود را دراز كرديم و از آن انارها چيديم و خورديم. تا آن زمان ميوه‏اي به آن خوشمزگي نخورده بوديم. سپس به كسانيكه او را دشمن مي‏داشتند رو كردند و فرمودند: “بچينيد و بخوريد”. اما آنان وقتي كه دستشان را بالا بردند انار بالا رفت و هيچ يك از آنان نتوانستند حتي يك انار بچينند. گفتند: “يا اميرالمومنين چرا دست آنها رسيد ولي دست ما نرسيد؟”. فرمودند: “بهشت نيز همينطور است، فقط دست دوستان مابه نعمت‏هاي بهشتي مي‏رسد، نه دست دشمنان ما”.
آنان وقتي كه از منزل خارج شدند گفتند: “اين از سحر علي ا‏بن‏ ابي‏طالب كم است”.
سلمان گفت: “چه مي‏گوييد ؟ سحر است يا شما نمي‏بينيد؟”.(2)

 تبديل نان خشك به مرغ بريان

مردي مهمان علي(ع) شد. علي(ع) يك قرص نان خشك و كاس ه‏اي كه در آن مقداري آب باشد، طلبيد، حاضر كردند. حضرت آن كاسه را جلو مهمان نهاد و قطع ه‏اي از آن نان را در ميان آن كاسه گذاشت و به مهمان فرمود: “بخور”. مهمان آن نان را بيرون آورد، ناگاه ديد ران بريان شده پرنده‏اي است، آن را خورد. علي(ع) بار ديگر قطعه نان خشكي در ميان آن كاسه نهاد و فرمود: “بخور”. مهمان آن را بيرون آورد ديد قطعه‏اي حلواست. به علي(ع) عرض كرد: “اي مولاي من نان خشك به كاسه مي‏نهي ولي من آن را به صورت غذاهاي متنوع مي‏يابم”. امير مومنان(ع) فرمود: “آري اين نان خشك در ظاهر است و آن غذاهاي متنوع در باطن. سوگند به خدا كار ما همين گونه است”.(3)

 آگاهي از فكر ديگران

ابوهاشم جعفري مي‏گويد:”در خدمت امام حسن عسگري عليه‏ السلام بودم ايشان فرمودند: “يكي از گناهان نابخشودني اين است كه كسي بگويد كه اي كاش جز به اين گناه بازخواست نشود”. با خود گفتم: “معني اين سخن دقيق است و سزاوار است هر كسي مراقب خود باشد و درباره هر چيزي دقت كند”. ناگهان امام عليه‏السلام رو به من كرد و فرمود: “درست فكر مي‏كني اي ابوهاشم كه بايد دقت كرد، بدان كه شرك (ريا)در ميان مردم مخفي ‏تر از راه رفتن مورچه بر روي سنگ سياه در شب تاريك است”.(4)

 مشاهده از راه دور

ابو بصير گويد: “نزد امام صادق عليه ‏السلام رفتم تا بعضي از حوائجم را برآورده سازم. امام عليه ‏السلام فرمود: “چرا تو را گرفته و غمگين مي‏بينم؟”. عرض كردم: ” از خبر آمدن وبا در عراق و ياد خانواده ‏ام كه در آنجا به سر مي‏برند غمگينم”.
حضرت فرمود: “چهره‏ ات را برگردان”! چهره‏ ام را برگرداندم سپس فرمود: “داخل منزل خود شو”. داخل شدم و ديدم همه خانواده‏ام از كوچك و بزرگ در منزلم سالم به سر مي‏برند، از منزل بيرون آمدم؛ آنگاه امام عليه ‏السلام فرمود: “چهره ‏ات را برگردان”! برگرداندم و ديگر چيزي را مشاهده نكردم.(5)

پي‏ نوشت:
1 – اشاره به نان “من” و بلدرچين است كه خداوند از آسمان براي قوم بني اسرائيل نازل كرد.
320 – 2 داستان از معجزات و كرامات امام(ع)، به نقل از بحارالانوار 249/41 حديث 4، ص 89
320 – 3 داستان از معجزات و كرامات امام علي(ع)، به نقل از بحارالانوار ج41، ص90
4 – معجزات شگفت ‏انگيز چهارده معصوم به نقل از اعلام الدري، ص355
5 – معجزات شگفت ‏انگيز چهارده معصوم به نقل از بصائرالروجات ج8 باب12، بحارالانوار ج47 ص92