چکیده بعضی از تعالیم قربانی در الاهیسم

(روایت دوم- چکیدۀ فشرده مقالات 4 تا 7)

چکیده بعضی از تعالیم قربانی در الاهیسم

  • قربانی مسیر اصلی اجابت‌ها و تحقق‌هاست. (یعنی برای تحقق هر خواسته‌ای قربانی‌هایی لازم است)
  • قربانی یک آیین عامیانه (مردمی و عمومی) دارد که بسیار سطحی و نسبتاً ناکارامد و جزئی است. کلاً طیف اثرش خیلی محدود است و در پاره‌ای موارد برای خواسته‌های شخصی مؤثر است.

از طرفی، قربانی یک آیین اسراری دارد که مشابه علم و تکنولوژی است. یک سیستم کاملاً تخصصی و بسیار کاراست؛ که برای همۀ خواسته‌ها در هر سطحی ظرفیت و کاربرد دارد. این آیین اسراری را خداوند تنها به عدۀ معدودی از انسان‌ها و در رأس آن، سلیمان نبی و مسیح تعلیم داده است. اما علم جدید هم تلاش‌های زیادی برای دسترسی به اسرار قربانی داشته است (مانند سیستم ژیرار) و دهها تکنیک جدید موفقیت، بر مبنای آن بوجود آمده (…)

  • در الاهیسم از 7 قربانی اصلی و بیش از 70 قربانی بزرگ یاد شده (و این موضوع در رؤیاهای قرن اخیر در سراسر جهان بارها تکرار شده). یکی از خطوط اصلی این پیام آنست که درعصر آخر، متصلین به خداوند (یاران خداوند؛ اصحاب الهی) 77 قربانی می‌دهند. (برای پیوستن و ماندگاری با خداوند)

راستی و درستی (عدم دروغ به نام خدا؛ آلوده و تحقیر نکردن اسم خدا)، شهادت حق، نجات انسان‌ها و … از جمله این قربانی‌هاست، اما اولین و بزرگ‌ترین قربانی (از 7 قربانی اصلی) وفاداری به عهد (تعهد؛ عمل به قول و قراری که مبتنی بر نام خدا می‌باشد) است. این موضوع در میان همۀ ادیان مشترک است.

  • هر انسانی برای تحقق رؤیای بزرگ (داستان اصلی و الهی زندگی) و طرح آسمانی‌اش، لازم است قربانی‌های اختصاصی و متناسب با آن تقدیر عالی و طلایی را بدهد. این قربانی‌های خاص، تبدیل‌یافته و تبیین‌شدۀ همان 77 قربانی می‌باشند. مثلاً برای شخصی که اعتیاد شدید دارد، ممکن است یکی از 70 قربانی بزرگ (و حتی شاید یکی از 7 قربانی اصلی) ترک اعتیاد باشد. این اعتیاد می‌تواند اعتیاد به مواد مخدر، دروغ، ناسپاسی، سختی و خشونت، تنبلی یا چیزهای دیگر باشد.
  • در الاهیسم، تعلیمات مربوط به سیستم قربانی (تکنولوژی مربوط به قربانی) بسیار محرمانه محسوب شده و تا این زمان (1385) حتی اسم اصلی این سیستم و آموزه های آن (مانند اکثر شاخه های علوم باطنی) آشکارا و برای عموم بیان نشده است. در تعلیمات عمومی تنها اشاره‌های کلی به تعلیمات قربانی شده و دانش تخصصی و آیین های اسراری آن (همچون موارد مشابه) شدیداً محفوظ و مستور مانده است. این حفاظت از اسرار، بنابر کلام خدا و سنت‌های الهی است که همواره و در همۀ اعصار، بویژه در بارۀ موضوعاتی مانند علم اسماء (و اسم اعظم)، حکا و کالیما … و قربانی وجود داشته است.
  • یکی از راههای کشف قربانی‌های فردی، تفسیر درست نشانه‌ها، وقایع و رؤیاها می باشد…

از کتاب: علوم باطنی الاهیسم (جلد اول)

الفباهای ماورایی (72 نوع الفبای اسراری)

نویسنده : پِریا (شباب حسامی)

فایل پی دی افِ چکیده بعضی از تعالیم قربانی در الاهیسم (روایت دوم- چکیدۀ فشرده مقالات 4 تا 7)