انسان به سرمایه است

 

انسان به سرمایه است

 (چکیده مقاله) 

در این مقاله یکی از خلاصه‌ های تعالیم حق توضیح داده شده. این در واقع توضیحی از فراجذب است و یکی از جنبه‌ های اصلی فراجذب و باراکا را بیان می کند. اینکه چطور مسائل خود را حل کنیم؟ چطور موفق شویم؟ و به‌ طور کلی چطور زندگی خوبی داشته باشیم و پاسخ همۀ اینها در سرمایه است… اما بهترین سرمایه، رحمت و برکت الهیست، نور و نیروی خداوند است… این راه حلی است که در قرآن و کتب مقدس بر آن تأکید شده… ورود به رحمت الهی که وعده ای به افراد استثنایی و صالحان بزرگ است، در واقع از بالاترین سطوح فراجذب می ‌باشد… این چکیده از تعلیمات می ‌گوید همه چیز بسته به سرمایه انسان است. همۀ اتفاقات، همۀ سرنوشت و تقدیر و تمامیت زندگی اگر سرمایه زیاد باشد، سرمایه ‌ای که از جنس نور و رحمت و برکت است، پس زندگی، بهتر و حتی عالی می‌ شود و اگر کم باشد، زندگی هم نمی ‌تواند با هیچ روشی بهتر شود، مگر با افزایش میزان این روزی و سرمایه آسمانی…

در چهار مقالۀ بعدی رابطۀ این موضوع با بسم‌ الله ‌الرّحمن ‌الرّحیم، سورۀ حمد و تعدادی از آیات مرتبط قرآنی مورد بررسی قرار گرفته است…

 

 

 

از سلسله درس‌های شاخه باراکا و فراجذب

از کتاب: باراکا و فراجذب (و مراحل دوم تا هفتم تئوری جذب)

                                                                                           نویسنده: پِریا (شباب حسامی)