خلاصه فشرده بخش‏ هایی از مقاله «نوح و رؤیاهای جهانی»

 

فیلم نوح که احتمالاً در همه دنیا دیده می ‏شود، اثر خود را به‏ جا می ‏گذارد و در ذهن ‏ها می ‏ماند. [این فیلم] مانند سایر فیلم‏ هایی که در مقالات قبل توضیح دادم، دارای پیام جهانی جدی گرفتن رؤیاها و توجه به آن‏هاست و احتمالاً ۵۳‌مین فیلمی می‏شود که در سالهای اخیر با همین پیام جهانی به سراغ بشر و دنیای مدرن آمده ‏اند[۱]… فیلم نوح برای جهان با تأکید و به شدت توضیح می ‏دهد که رؤیاهای الهی نجات می ‏دهند. در فیلم تنها کسی که نجات می ‏یابد نوح است؛ نوحی که با تمام وفاداری ‏اش به رؤیای الهی عمل کرده است علیرغم آنکه دیوانه، دروغگو و … خوانده شده. همراهانش هم به دلیل ارتباط و همراهی با او نجات می‏ یابند (‏نوح و اهله)… حتی متوشالح (‏پدربزرگ نوح) با آن همه قدرت و اقتدار در سیل غرق می‏ شود زیرا خود را برای رؤیایی که دیده (‏آمدن آتش از آسمان)، آماده نکرده است و شاید به عمد به دنبال چیزی از همین دنیاست (‏توت).

رکن اصلیِ زندگی نوح (‏در فیلم نوح) اساساً رؤیایی است که دیده و همین رؤیا همه زندگی او را شکل می ‏دهد و همه چیز بر اساس آن رؤیا تغییر می‏ کند. نوح ‏(‏در فیلم) عملاً همه مراحل ۱۴‌ گانه آمینا را طی می‏ کند. این رؤیا در مرکز زندگی او قرار می‏ گیرد و … همه مردم جهان می ‏میرند چون به رؤیاهایشان وفادار نیستند، همه وحشی می ‏شوند و … و دلیل همه اینها، عدم وفاداری آنها به خداست (‏فیلم طریق رؤیا را مطرح می ‏کند).

اما حیوانات وحشی زنده می ‏مانند و اتفاقاً [در] فیلم تأکید بر آن است که آنها در خواب قرار دارند ‏(‏در کشتی)؛ در وضعیت رؤیا و وفاداری به آن هستند. فیلم نوح این برنامه را برای ذهنِ جهان برای چندهزارمین بار ارسال می ‏کند که قدرت ‏های غول ‌آسای جهان و بلکه قدرت ‏های طبیعت ‏(‏که در داستان نوح نماد آن، حیوانات و پرندگان و خزندگان و … ابرها و باران و طوفان و …) است، در خدمتِ تحقق و هماهنگ با فردی قرار می‏گیرند که به رؤیاهایش وفادار است ‏(‏نوح). غول ‏های سنگی هم در خدمت نوح هستند… راه بازگشت به بینهایت را هم نشان می‏ دهد. غول ‏های سنگی به خداوند و خانه آسمانی باز می ‏گردند. از چه طریقی؟ با فدا کردن خود ‏(‏قربانی شدن) به خاطر رؤیای بزرگ نوح، آنها از سنگ به نور تبدیل می‏ شوند و بجای سکونت در زمین به آسمان ملحق می شوند…

در اواخر فیلم موضوعی عجیبتر هست. نوح رؤیای خود را به روش دیگرِ دریافت کردن، ترجیح می‏ دهد. او به طریق دیگری دریافت می ‏کند که باید با فرزند احتمالیِ عروسش چه کار کند ‏(‏اگر دختر بود او را بکشد). اما این دریافت را در رؤیا ندیده؛ او در خوابش ندیده که نوه‏ هایش را می‏ کشد. پس دستِ آخر هم آن‏ ها را نکشت و این برتری و غلبه وفاداری به رؤیا در (‏فیلم) نوح است. البته نوح باز هم به خدا وفادار بود چون قرار بود اگر دختر باشد بکشد و اگر پسر باشد زنده بماند اما بچه ‏ها دوقلو بودند و شامل آن قرار نمی ‏شدند…

 

نویسنده: پِریا (شباب حسامی)

۲۰/۵/۹۳

از کتاب نوح ‌آموز (جلد دوم)

[۱] کسانی که اهل فیلم و سینما هستند احتمالاً تعداد خیلی بیشتری را می‏ توانند به این فهرست ۵۳ تایی اضافه کنند.