معجزه‌شناسی و آشنایی با روش‌های معجزه‌آسا (۸)

در این درس می‌خواهیم بیشتر با کاربردهای (کوچک یا ریز و ذره‌ای) معجزات و اعمال خارق‌العاده آشنا شویم. وقتی معجزات و وقایع خاص و بالایی را بررسی می‌کنیم، احتمالا چه نوع نکاتی را از آنها می‌توانیم استخراج کنیم؟ بنابراین بهتر است اول به گذشته‌ها نگاهی کنیم و ببینیم محققان باطنی در این باره چکار کرده‌اند؟ در این درس نمونه‌هایی از کارایی‌ها و کاربردهایی که محصول تفکر و تحقیق پیرامون معجزات و اعمال خارق‌العاده بوده است را ذکر می‌کنم.