افق ایران

خلاصه فشرده بخش‏ هايي از مقاله «نوح و رؤياهاي جهاني»

  فيلم نوح که احتمالاً در همة دنيا ديده می ‏شود، اثر خود را به‏ جا مي ‏گذارد و در ذهن ‏ها مي ‏ماند. ...

اقتصاد سبز

اقتصاد مد

سرمایه و اقتدار باطنی (3)

آشنایی با نیروی سبز و آبی (1) (از مقدمه) ... این را با مثال روشن کنیم. در دنیای روزمره، پول، نماد و برآیند قدرت است. با...

میدان شدید

اقتصاد هوشمند

سرمایه و اقتدار باطنی (3)

آشنایی با نیروی سبز و آبی (1) (از مقدمه) ... این را با مثال روشن کنیم. در دنیای روزمره، پول، نماد و برآیند قدرت است. با...

میدان شدید

محل تبلیغاتspot_img

از دست ندهید

اقتصاد جهان

سرمایه و اقتدار باطنی (3)

آشنایی با نیروی سبز و آبی (1) (از مقدمه) ... این را با مثال روشن کنیم. در دنیای روزمره، پول، نماد و برآیند قدرت است. با...

خلاصه فشرده بخش‏ هايي از مقاله «نوح و رؤياهاي جهاني»

  فيلم نوح که احتمالاً در همة دنيا ديده می ‏شود، اثر خود را به‏ جا مي ‏گذارد و در ذهن ‏ها مي ‏ماند. ...

میدان شدید

خلاصه ای از کتاب «میدان‌ های شدید تحقق؛ بر اساس کلام خداوند» (جلد اول)  (خلاصه در 70 اصل و قاعده)   در این کتاب موضوع میدان‌ های...

(دربارۀ) انتقال سهم و قرعه (6)

فرض کنیم به کسی ارثی رسیده است؛ ارثی قابل توجه و پُر ‌ارزش. او خبر ندارد که چنین ارثی به او رسیده. پدر و...

انسان به سرمایه است

  انسان به سرمایه است  (چکیده مقاله)  در این مقاله یکی از خلاصه‌ های تعالیم حق توضیح داده شده. این در واقع توضیحی از فراجذب است و...

طنزی مات

سرمایه و اقتدار باطنی (3)

آشنایی با نیروی سبز و آبی (1) (از مقدمه) ... این را با مثال روشن کنیم. در دنیای روزمره، پول، نماد و برآیند قدرت است. با...

فیلم تد

مطالب برگزیده

خبرنامه