خانه برچسب ها رابطۀ جنسی

برچسب: رابطۀ جنسی

جریان‌شناسی شمنیزم- تولتک

جریان‌شناسی شمنیزم- تولتک (کاستاندا؛ دگرگون‌سازی دنیای ما) (پیوست‌های یکم تا ششم مقالۀ اول) 

0
  پیوست اول : توضیح بیشتری دربارۀ پیوندگاه همۀ جهان از رشته‌هایی نور مانند بوجود آمده. انسان هم شبیه گوی درخشانی است از جنس رشته‌های انرژی؛...

پر بازدیدها