میدان شدید

خلاصه ای از کتاب «میدان‌ های شدید تحقق؛ بر اساس کلام خداوند» (جلد اول)

 (خلاصه در ۷۰ اصل و قاعده)

 

در این کتاب موضوع میدان‌ های شدید و تحقق‌ زا بر اساس کتاب مقدس و قرآن توضیح داده شده است. در کتاب اول ۵۷ اصل و قاعدۀ میدان مورد تشریح قرار گرفته است. مانند:

اول: میدان الهی آنجاست که دارای یک مرکزیت قدرت الاهیست.[۱] بر حسب این آیه که ادامۀ تجمع دو یا چند نفر (یا بیشتر) پیرامون کارهای خداوند یا یاد الهی را زمینۀ ایجاد میدان توصیف می‌ کند.[۲]

دوم: مهار و خودداری (کنترل کردن)، یکی از اصول حضور در میدان است؛ که بر اساس آیاتِ موسی(ع) در حضور خداوند در غار (در کوه سینا) و سایر موارد مشابه توضیح داده شده است (موسی… در حضور خداوند تماماً خود را مهار کرد).

سوم: در میدان، وضعیت و موقعیت افراد، اثر تعیین‌ کننده خود را دارد. پس انسان باید بداند در کجای میدان قرار می‌ گیرد. همانطور که فقط موسی می ‌تواند وارد نقطۀ معلوم شده در محل پُراسرار خیمۀ عبادت شود.

چهارم: هر کس باید مسئولیت دقیق خود را در زمان و شرایط خودش در میدان شدید انجام دهد، بنابراین پسران هارون که مطابق وعده خداوند تا ابد کاهن و رابط خدا بودند، خواستند آتش معمول را خارج از شرایط معلوم‌ شده روشن کنند و ناگهان آتش آنها را دربرگرفت و نابود شدند.

پنجم: مهم چیزیست که میدان شدید و بیانگر آن می ‌گوید، حتی اگر بر خلاف موجودیت‌ های حتمی یا ناموجودهای حتمی باشد. بنابراین جبرئیل به محمد(ص) می ‌گوید بخوان و محمد می‌گوید خواندن نمی‌دانم. سه بار جبرئیل می‌ گوید و محمد(ص) همین نمی‌دانم (نمی‌توانم) را می ‌گوید اما او عملاً می ‌داند و می‌ تواند و می‌ خواند و قرآن شروع به آشکار شدن می‌ کند.

ششم: …

 

نویسنده: پِریا (شباب حسامی)

 

 

[۱] سایر تعاریف میدان هم با همین روال بیان شده است. (ویراستار)

[۲] طبق آیۀ انجیل متی؛ باب هجدهم، آیات ۱۹ و ۲۰: (عیسی مسیح می‌فرماید:)  ۱۹ باز به ‌شما می‌گویم ‌هرگاه ‌دو نفر از شما در زمین ‌درباره ‌هر چه ‌که ‌بخواهند متّفق‌ شوند، هرآینه ‌از جانب‌ پدر من ‌که ‌در آسمان ‌است‌ برای ‌ایشان ‌انجام ‌خواهد شد. ۲۰ زیرا جایی ‌که ‌دو یا سه ‌نفر به ‌اسم ‌من ‌جمع ‌شوند، آنجا در میان‌ ایشان ‌حاضرم‌.