شهودها، واقعیتها و برداشت ها

از مجموعه آشنایی با تفکر باطن گرا و بینش های باطنی

شهودها، واقعیتها و برداشت ها

تهیه شده در انجمن متفکران و محققان آزاد (ام و ما)

یکی از بنیادی ترین اصول و مبانی کلیه روش‌های درمانی باطن‌گرا، اعتقاد به وجود و جاودانگی روح است. بیشتر روش‌های درمانی نامتعارف به اصل «وجود و بقا روح» پایه‌گذاری شده‌اند. بنابراین برای درک واقعی این‌گونه روش‌ها و یا برقراری ارتباط مؤثر با آن‌ها لازم است که این مسئله را برای خود حل کنیم که آیا روح واقعاً هست یا خیر؟ …