شهودها، واقعیتها و برداشت ها

از مجموعه آشنایی با تفکر باطن گرا و بینش های باطنی

شهودها، واقعیتها و برداشت ها

تهیه شده در انجمن متفکران و محققان آزاد (ام و ما)

يکی از بنيادی ترين اصول و مبانی کلیة روش‌های درمانی باطن‌گرا، اعتقاد به وجود و جاودانگی روح است. بيشتر روش‌هاي درماني نامتعارف به اصل «وجود و بقا روح» پايه‌گذاري شده‌اند. بنابراين براي درک واقعي اين‌گونه روش‌ها و يا برقراري ارتباط مؤثر با آن‌ها لازم است که اين مسئله را براي خود حل کنيم که آيا روح واقعاً هست يا خير؟ …