فصلنامه حرکت دهندگان۳

223

فصلنامه حرکت دهندگان شماره ۳

در این شماره میخوانید:

  • برترین رئیس جمهور (گفت و شنودی با ایلیا «میم» رام الله)
  • نامه ای به جرج بوش
  • به سوی وحدت بزرگ
  • عصر برتری رهبری استراتژیک
  • حرفه ای ها میگویند

فصلنامه حرکت دهندگان شماره ۳

جهت دانلود نسخه الکترونیک این فصلنامه اینجا کلیک کنید

بدون نظر

ارسال پاسخ