فصلنامه حرکت دهندگان۳

فصلنامه حرکت دهندگان شماره ۳

فصلنامه حرکت دهندگان شماره 3

در این شماره میخوانید:

  • برترین رئیس جمهور (گفت و شنودی با معلم بزرگ تفکر)
  • نامه ای به جرج بوش
  • به سوی وحدت بزرگ
  • عصر برتری رهبری استراتژیک
  • حرفه ای ها میگویند

فصلنامه حرکت دهندگان شماره ۳

جهت دانلود نسخه الکترونیک این فصلنامه اینجا کلیک کنید