نتیجه‌گیری‌های تفکری از مقالات نوح آموز

نوح  آموز بیانگر عظمت خداوند

۱ ـ عظمت نمایی کلام خداوند؛ نشان دادن شعور و هوشمندی بسیار عمیقی که در کلام ساده خداوند است زیرا ما می‌بینیم آنچه را که خداوند هزاران سال پیش به نوح (ع) فرموده است هزاران سال بعد و پس از قرنها تحقیق توسط بشر امروز، تأیید شده است. به عبارتی اولین چیزهایی که خداوند فرموده آخرین چیزهایی است که بشر به آن رسیده. این موضوع فقط درباره وحی خداوند به نوح (ع) نیست بلکه درباره کل کلام خدا و همه آن چیزیست که خداوند به انبیاء خود وحی کرده است.
۲ ـ نباید ظاهر ساده کلام خدا را بخوریم. باید بدانیم که اقیانوسی از دانش و آگاهی و زندگی در کلمه به کلمه الهی موج می‌زند. بنابر این تعمق و تفکر در کتاب خدا و تعالیم او ضروری است.
۳ ـ کلام خدا مثل نرم افزارهای زندگی است فقط باید روش استفاده از این نرم افزارها را بدانیم و بتوانیم قفل‌های آنها را باز کنیم تا به محتوای آنها دسترسی پیدا کنیم.
۴ ـ بهترین چیزهایی که علم و تکنولوژی به ما داده‌اند، توضیح و تببین چیزهایی بوده که پیش از این و قرنها پیش خداوند از طریق کتاب و کلام خود به ما داده است. هر جایی که دانش و تمدن بشری از این جاده خارج شده باشد نتایجش برای بشر ناگوار بوده است.
۵ ـ کلام الهی را در هر زمانی و هر عصری متناسب با شرایط زمان و مکان می‌بایست تفسیر کرد (زیرا تفسیر پذیر است) و راه‌ها و روش‌ها را از درون آن یافت. به عبارتی کلام خدا هرگز کهنه نمی‌شود.
۶ ـ توجه به نمادها و نشانه‌ها (آیات) یی که خداوند مورد اشاره قرار داده است می‌تواند به حل بسیاری از مسائل پیچیده انسان منجر شود.
۷ ـ زندگی پیامبران و فرستادگان خداوند (به تناسب شرایط) بهترین الگوی زندگی بشر در هر زمان و مکان است. .
۸ ـ کلام خدا دارای ابعاد بسیار و معانی بیشماری است. هر طوری که با آن مواجه شویم از همان جهت می‌توانیم از آن تغذیه کنیم و بیاموزیم.
۹ ـ در حضور الهی ما باید معترف باشیم که نه می‌دانیم و نه می‌توانیم. این اعتراف به تواضعی خلاق منجر خواهد شد که پیامد آن دانایی و توانایی انسان است.
۱۰ ـ آینده جهان و آینده بشر در زوایای گوناگون را می‌توان با تحلیل و تفسیر آنچه در گذشته خداوند به انسان فرموده است معلوم و تصور کرد.

منبع: فصلنامه تفکر متعالی
شماره ۲ ـ پاییز و زمستان ۸۴