کلام خلاق و شعور متعالی

کلام خلاق و شعور متعالی(قسمت دوم)

 • راه کامل نیاز به رهبری کامل دارد و برای کسب تعلیم کامل باید معلم کامل را یافت.(۱)
 • هر وضعیتی دارای ترکیب و ضد ترکیب است. با داشتن ترکیب‏ها می‏توان وضعیت‏ ها را بوجود آورد و با استفاده از ضد ترکیب ‏ها می‏توان وضعیت ‏ها را مهار کرد یا از میان برد. سه هزار و ششصد ترکیب و به همین اندازه ضد ترکیب در پیرامون انسان و در دسترس او وجود دارد. (۲)
 • مسائل زندگی بشر مانند قفل ‏هایی هستند که برای هر کدام از آن‏ها کلیدی وجود دارد. چهل کلید، چهل روش منحصر به فرد حل مسائل است. (۳)
 • تعلیم مرده و ادیان مرده پیروان خود را می‏میرانند و تعلیم زنده انسان را زنده می‏کند. (۴)
 • دانستن کافی نیست هوشیاری لازم است. (۵)
 • زندگی انسان تنها ساخته باور‏ها و افکار او نیست. نیرو‏های سرنوشت ساز، بیش از این و قوی‏تر از این است. نیات و قصد‏های انسان، نگاه او، تغذیه، ژن‌ها، رویا‌ها، قضاوت دیگران، آموزش، سرمایه روح، محیط و تقدیر و نیرو‏های دیگر نیز فعالانه و با قدرت در کارند. (۶)
 • انسان دارای قدرت نامیدن است. او قادر است چیز‏ها را آنطور که می‏خواهد بنامد و بنابراین چیز‏ها را به همانی تبدیل کند که نامیده است. (۷)
 • هر کسی خدای خود را دارد لکن خداوند واحد نامحدود است و در هیچ فکر و قالبی نمی‏گنجد. (۸)
 • هیچ فکر یا نظر یا فلسفه‌ای کاملاً مردود یا کاملاً مقبول نیست. هیچ کس و هیچ چیز مطلقاً محکوم نیست. (۹)
 • همه فکر‏ها شک پذیرند همانطور که شهود‏ها تردیدناپذیرند. (۱۰)
 • هر کسی دارای راه مخصوص به خود است راهی که کوتاه‏ ترین و هموار‏ترین و متناسب‏ ترین است. (۱۱)
 • خوب ترین، هماهنگ‏ترین است. (۱۲)
 • جهان و روند زندگی، جریانی است برای آشکار سازی حقیقت، همه چیز برای تحقق این آشکاریست. همه چیز برای انسان نیست بلکه همه چیز برای آشکار سازی حقیقت است. (۱۳)
 • آموختن بدون آموزاندن ممکن نیست. دریافت کردن بدون بخشیدن میسر نیست پس اگر می‏خواهی برخوردار شوی برخوردار کن. (۱۴)
 • از پهنه ‏های بعدی قدم‏ های بشر، پهنه آنتی ایسم‌ها، ضد فرمؤل‌ها، ضد تمدن‏ها و ضد منطق هاست …(۱۵)
 • غالباً انسان‏ها نمی‏دانند چه می‏گویند چه می‏کنند و در کجا هستند. (۱۶)
 • نیروی راستی می‏تواند انسان را از همه بدی ‏ها و تاریکی ‏ها و خطرات نجات دهد.(۱۷)
 • راستی و درستی جوهر توصیه‏های خداوند است به بشر. (۱۸)
 • خداوند آشکار شدنیست و بر همه کسانیکه او را می‏پرستند، به تناسب پرستش شان آشکار شده است. (۱۹)
 • هستم انسان تعیین کننده بودن او و بلکه تعیین کننده همه زندگی اوست. (۲۰)
 • آینده دورتر بشر، ادامه «حالا» ی او نیست بلکه جهشی از «حالا» ی اوست. (۲۱)
 • انسان اسیر است و نادان و حریص و شتابزده. (۲۲)
 • جریان تکامل، الزاماً سیر تصاعدی ارزش‏ها نیست گاهی رشد و جهش ضدارزش هاست. (۲۳)
 • وقایع و چیز‏ها در نهایت پیچیدگی، بسیار ساده‌اند. (۲۴)
 • هر چیزی نشانه‏ های خود را دارد و هیچ چیزی بدون نشانه ‏های لازم و کافی قابل قبول نیست. (۲۵)
 • همه چیز از نور ساخته شده بنابراین این نور است که اصالت دارد. (۲۶)
 • آنچه خواسته می‏شود، پیش از آنکه خواسته شود، موجود بوده، تنها اکنون باید آشکار شود. تقدیر، موجود است تنها لازم است عیان شود. (۲۷)
 • انکار‏ها و پذیرش‏های انسان بر اساس اصالت واقعیت نیست بلکه بر حسب نگاه و شرایط اوست. (۲۸)
 • الگو‏های طبیعت، الگو‏هایی برای حل مسائل بشر و زندگی هماهنگ اند. (۲۹)
 • ویژگی ‏های بنیادی و مادرزادی انسان (خوی و خصلت) تغییر نمی‏کند اما تغییر جهت می‏دهد. بهترین روش تغییر صفات، تغییر جهت صفات است. (۳۰)
 • شناخت کامل به عمل کامل منجر می‏شود. شناختن مهار کردن و برقراری ارتباط است. (۳۱)
 • با فهم معنای چیز‏ها می‏توان از چیز‏ها عبور کرد. (۳۲)

برگرفته از کتاب تعالیم حق (الاهیسم – جلد دوم) ـ اثری از معلم بزرگ تفکر