خانه نویسندگان پست های k1

k1

114 پست 0 نظرات

سؤال کلید تفکر است

0
سؤال کلید تفکر است
سؤال کلید تفکر است از توصیه‌های معلم بزرگ تفکر به برخی از اعضاء انجمن متفکران و محققان ایران و مدرسان تفکر سؤال کلید تفکر است و تفکر کلیدیست از کلیدهای دانایی. پس سؤال کن تا بدانی و به خوبی بپرس تا به خوبی پاسخ بگیری.(۱) توصیه‌های اولیه معلم بزرگ تفکر برای تمرین در تفکر حرفه‌ای و تخصصی: سؤال‏سازی پیرامون موضوعات مختلف سؤال‏سازی در انواع...

سوال درباره سوال

0
سوال درباره سوال
سوال درباره سوال ۱- چه ارزشی در سوال کردن است که بر آن تاکید می‌کنید؟ سوال حامل جواب است و با دانستن آن دانستن جواب ممکن می‌گردد. سوال ذهن را متمرکز می‌کند و به راهبرد و بستر توجه تبدیل می‌شود. هر مشکلی حفره‌هایی دارد که اگر از طریق آن حفره‌ها به آن وارد شوی می‌توانی از درون آن به نابودیش که حل...

متفکر مشاهده گر

0
متفکر مشاهده گر
متفکر مشاهده گر در تفکر متعالی که درباره ‏اش گفته‏ ام، متفکر مشاهده ‏گر نیز هست. اگر ظاهرگراست باطن‏ گرا هم هست زیرا او تسلیم نور است و نور کامل است. او با سؤال خود نور را جستجو می ‏کند و با چشمان خود آنرا می‏ یابد و از آن بهره ‏مند می ‏گردد. سرانجام او آنقدر می‏یابد که به...

مدیریت مشاهده‌ای

0
مدیریت مشاهده‌ای
قسمت اول توصیه‌های معلم بزرگ تفکر به موسسان انجمن متفکران و محققان ایران قبل از آنکه شروع کنید تمام کنید و پیش از آنکه بروید، به مقصد برسید. پس قبل از تصمیمات خود دوراندیشی کنید و احتمالات و امتدادهای ممکن را ببینید و تدبیر کنید.(۱) مدیریت را از راه مشاهده مدیریت مدیران بزرگ و نقایص مدیران ناموفق بیاموزید.(۲) مسائل بزرگ را در...

پر بازدیدها

fa_IR