خانه برچسب ها فرا جذب

برچسب: فرا جذب

(دربارۀ) انتقال سهم و قرعه (6)

0
فرض کنیم به کسی ارثی رسیده است؛ ارثی قابل توجه و پُر ‌ارزش. او خبر ندارد که چنین ارثی به او رسیده. پدر و...
توهمات تئوری جذب

توهمات تئوری جذب 1

0
فراجذب، هفت سطح است و قانون جذب و ابعاد آن که در نهضت عصر نوین (نعون) و هزاران کتاب موفقیت به آن پرداخته شده...
Illusions of attraction theory

توهمات تئوری جذب (1)

0
اولین انشار: 1399 قانون جذب؛ یکی از قوانین فراجذب است نه همۀ آنها. فراجذب، هفت سطح است و قانون جذب و ابعاد آن که در...

پر بازدیدها