توهمات تئوری جذب ۱

فراجذب، هفت سطح است و قانون جذب و ابعاد آن که در نهضت عصر نوین (نعون) و هزاران کتاب موفقیت به آن پرداخته شده (از جمله در آثار مری بیکر، اسکاول شین، کاترین پاندر، لوئیز هی و …) به اولین سطح فراجذب مربوط می‌شود و شش سطح بالاتر  از تئوری جذب، در ارتباط با قانون‌های دیگر است که در مجموع بصورت هفت قانون بزرگ یا هفتاد اصل تغییر‌دهندگی (با اسامی مختلف) در علوم باطنی مطرح شده است….